Insändare

Förtydligande om cykelväg och ishall

Ystad
Cykelväg Hammar
Cykelväg Hammar

Om vi börjar med cykelvägen mellan Hammar och Skillinge, så ser vi att den bästa dragningen av denna är på den södra sidan med de främsta skälen: trafiksäkerheten, bevarade av åkermark, kostnaden och att dragningen är ju redan påbörjad här.

Trafikverket och länsstyrelsen har ju en annan syn på det hela, som blir svårt juridiskt att kunna ändra på.

Miljöbalken ligger till grund här som är det starkaste skyddet av Natura 2000, som till stor del den södra sidan omfattas av. Detta betyder att området har ett så pass starkt skydd att om det finns annan möjlighet, till exempel nu när en cykelväg ska anläggas ska den placeras där och inte på Natura 2000.

Centern har lagt en motion om att i detta läge börja undersöka olika möjligheter till en dragning på den södra sidan.

2016 tecknades det avtal från kommunens sida, då centern var med och styrde. Men här valde centern inte vilken sida vägen skulle dras, utan det fick bli som man tolkar det enligt utrett materiel.

Det är oerhört viktigt när avtal tecknas att man definierar detaljer, i synnerhet i detta fall. Att komma i detta skede är ju inte direkt seriöst. Har man gjort fel, så är det bara att påtala detta.

Vi i Sverigedemokraterna har nu när den nya mandatperioden startade kommit in i detta ärende och har försökt påverkat, men ett regelverk som miljöbalken som reglerar tillvaron i många fall hårt måste vi ha en majoritet i riksdagen för att få tillstånd en förändring. Efter det finns det chans att få många fina naturupplevelser med cykel, nära alla sevärdheter.

Och nu över till ishallen som önskas. Vi har aldrig sagt nej till denna, vi förstår nyttan av en sådan anläggning. Men att inte ta ekonomin i beaktning här gör oss totalt ansvarslösa.

Vi är valda av er för att ge er en så bra välfärd som det bara går, utan att ta till skattehöjningar.

När man ser att äldre inte får mer än en timmes utevistelse per vecka och skolan plus gymnasiet inte får de ekonomiska medel som de egentligen behöver, då kan man inte börja fördela pengar som inte finns till något som egentligen inte är kommunens ansvar.

Men ändå är frågan aktuell om en ishall, där vi försöker hitta nya andra lösningar. Detta kan givetvis ta tid, så spänningen lever faktiskt ändå.

Jan-Åke Isaksson (SD)

Gruppledare, Ystad