Insändare

Funktionshinder är hinder som samhället skapat

Ortsdatering Artikeln publicerades

Ystads tillgänglighetsråd arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara delaktiga i samhällets alla områden.

Delaktighet handlar om möjligheten för alla att vara delaktiga inom samhällets alla områden, till exempel på arbetsmarknaden, i skolan och offentliga miljöer. Och att kunna handla i den butik som du vill, åka med tåg och buss, gå på vilken fotbollsmatch du vill.

Det som påverkar möjligheten till delaktighet i samhället och de möjligheter som skapats för individen. Funktionshinder är hinder som samhället skapat och kan alltså byggas bort.

Men det fodras att alla politiska beslut som tas har delaktighet som mål i beslutet.

När detta sker kan de politiska besluten påverka delaktigheten i samhället i positiv riktning. Här är vi alltså beroende av politikernas inställning till delaktighet.

Sven-Åke Yngve