Insändare

Gammalt och nytt gör Ystad attraktivt

Ortsdatering Artikeln publicerades

Kommentarer kring insändaren från "privatpersonen" (inte socialdemokraten) Lars Toftemar om Nya Hamnstaden i YA 4 maj . Inte utan att man häpnar. Lars Toftemar påstår rakt ut i luften att en gammal kulturstad kommer att förstöras.

I samhällsbyggnadsnämnden fick vi ta del av det förslag till planprogram för Hamnstaden Ystad som tagits fram och som nu sänts ut på samråd. Vi fick tydlig och detaljerad information om arbetet bakom framtagandet av programmet och om olika viktiga hänsyn som måste tas.

Förslaget kommer att finnas på Konstmuséet, där även personal kommer att finnas för att informera och svara på frågor. En bra idé är att gå dit och bilda sig en egen uppfattning om förslaget och vad det innebär.

För oss liberaler är det viktigt att Ystad även i framtiden är en stad som värnar sin gamla fina värdefulla stadskärna med alla byggnader som vittnar om vår historia och präglat livet här under lång tid.

Men det är också viktigt att vi är öppna för nya moderna idéer och det måste gå att kombinera det historiska med det nya.

Den nya Hamnstaden tillsammans med vår historiska stadskärna kommer att bli en attraktiv kombination, som lockar turister och får många att vilja leva och bo här.

Lars Toftemar försöker skrämmas med "gated community" och liknande orealistiska argument.

Det känns också som att han eftersträvar "pastischer" som uppförs för att medvetet efterlikna gammal bebyggelse. Det vill inte vi. Vi vill värna våra gamla tidstypiska hus och samtidigt välkomna modern, tillgänglig och attraktiv arkitektur.

Vi ser med spänning fram mot de synpunkter som inkommer under samrådet.

Karin Olsson Lindström

Ledamot samhällsbyggnadsnämnden (L)

Per-Olof Lind

Ersättare samhällsbyggnadsnämnden (L)