Insändare

Ge amnesti för ensamkommande

Linda Ekelund

Den 12 september, samma dag riksdagen öppnar, lämnar organisationen #vistårinteut över en namninsamling för ett amnestikrav för alla ensamkommande barn som varit i Sverige i mer än ett år.

Vänsterpartiet Tomelilla stödjer, liksom Vänsterpartiet på rikstäckande nivå, initiativet och står bakom kravet på amnesti för dessa barn och unga.

Vänsterpartiet Tomelilla anser även att kommunen bör stoppa omflyttningar av ensamkommande barn och unga som fortfarande befinner sig i asylprocessen.

Kommunen har ett val att göra, även då man inte har en skyldighet har man en möjlighet att ta ansvar och sluta riva upp ungdomar från skola och hem. En möjlighet, ett val.

Har vi "råd" att köpa ut chef efter chef eller bygga "tillfälliga torg" för miljonen, då har vi banne mig råd att vara en medmänsklig kommun som ställer upp för sina barn och unga.

Livet som ensamkommande i Sverige och Tomelilla innefattar rekordlånga handläggningstider på Migrationsverket och åldersbedömningar som skrattar den svenska rättssäkerheten rakt upp i ansiktet.

Detta skapar onödig oro och ångest som vi i Sverige står som ansvariga för, ingen annan, inget land på andra sidan världen, det är vårt ansvar.

Tomelilla har välkomnat ett antal barn och unga de senaste åren. En del är fortfarande här och det är inte för sent att stanna till, lyssna på deras historia och bli en medmänniska. När du inte står ut, ställ upp.

Det är dags att Sverige visar att vi är ett land som står för mänskliga rättigheter och som tar hand om de skyddsbehövande barn och unga som sökt sig hit. Vänsterpartiet står inte som byggherrar för EU:s skyhöga murar.

Vi hörde vallöften om trygg fristad men ser ett annat samhällsklimat och en annan flyktingpolitik växa fram.

Dagen efter riksdagens öppnande hålls i riksdagen en debatt om situationen för ensamkommande flyktingbarn. Debatten hålls på begäran av Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet Tomelilla stämmer in med vår migrationspolitiska talesperson Höj Larsen – "ser vi människor far illa av lagar vi stiftat, är det vår förbannade plikt att ändra lagarna!"