Insändare

Glorian har fallit av Bolinder

Ortsdatering Artikeln publicerades

I lokalpressen gör Johan Bolinder ett nytt försök att framstå som moralens väktare för att värna sin vänskap med VD i Skurupshem.

Han påstår bland annat att det ”finns hemliga dokument med upprättade direktiv till tjänstemän vid sidan av demokratin och de folkvalda”.

Som exempel har han byggt en interpellation på ett sådant dokument.

Till och med Bolinder borde ha sett att det aktuella dokumentet varken är undertecknat eller daterat. Därmed har det endast funktion som ”fake news”.

Ingen socialdemokrat har författat brevet som däremot är försett med Socialdemokraternas logotype och är skrivet med ett annorlunda typsnitt än det som finns i Socialdemokraternas dokumentmall.

Jag behöver veta vem som har försett Bolinder med det aktuella dokumentet för att få veta vilka som ska åtalas.

Även om det inte är Bolinder själv som är författaren så är innehållet i debattartiklarna av sådan karaktär att de tillsammans med det värdelösa bevismaterialet ger underlag för åtal för förtal, och möjligen polisanmälan för urkundsförfalskning.

Det känns bra att Interpellationen är ställd och blivit offentlig. Den uppfyller inte lagens krav på en interpellation, men den är en anledning att i fullmäktige kräva hela sanningen av Bolinder, som inte skräder orden när han försöker att framställa sig som moralens väktare.

Men glorian har inte kommit på sned. Den har helt fallit av.

Sylve Qvillberg (S)