Insändare

Gränsen är nådd för vad som är acceptabelt

Ortsdatering Artikeln publicerades
kvarteret Tallen i Skurup
kvarteret Tallen i Skurup

Sylve Qvillberg (S) gör i lokalpressen ett desperat utspel i syfte att rädda sin egen och Magnus Alm (S) politiska karriärer efter att Socialdemokraternas arbetsmiljöskandal nått nya nivåer.

I förmodat syfte att undkomma skandalen prioriterade Magnus Alm inte ens kommunfullmäktige under gårdagskvällen, till allas förvåning, med konsekvensen att en mängd ärenden inte kunde avgöras.

Av Sylves retorik och de grundlösa påståendena, fjärran från kärnfrågan, går det enkelt att konstatera att de smaklösa brev och överenskommelser som Socialdemokraterna försökt upprätta i förhållande till tjänstemän inte ens varit av snedstegskaraktär, utan är djupt rotade i Socialdemokraternas lokala arbetsmetodik och synsätt, Management by Fear.

Att upprätta hemliga direktiv till tjänstemän sidan om demokratin och de folkvalda på det sätt som Magnus Alm och andra ledande Socialdemokrater gjort, är oförsvarligt och oförenligt med era förtroendeuppdrag.

Alla tjänstemän med integritet och civilkurage nog att ta avstånd från detta har min respekt, oavsett eventuella partipreferenser.

Många medarbetare, nuvarande och bland de som hittills tvingats bort under mandatperioden, vittnar i hemlighet om situationen, samtidigt som revisionen uppmärksammat problematiken.

Den människosyn och de värderingar som dokument likt de som avslöjats grundar sig på, är inte förenliga med Skurups kommun eller dess Vision 2030.

Magnus Alm har bytt lås på sitt kommunkontor, förmodligen i förhoppning att han ska kunna låsa in sig, men Sylve Qvillberg och Magnus Alm har alltför länge spelat med alltför många kort i leken.

Tiden för grundlös smutskastning är förbi. Nu är det dags att ta ansvar i den Socialdemokratiska arbetsmiljöskandalen.

Johan Bolinder (M)

Ordf. Moderaterna i Skurup