Insändare

Insändare: Gruvverksamhet skulle förstöra idyllen

Skåne Artikeln publicerades

 

Bondens landskap blir mer och mer vatten
Bondens landskap blir mer och mer vatten

Det är semestertider och Sverige går ner i varv. I sydöstra Skåne däremot är det just nu som många arbetar mera och har högre inkomster än under resten av året.

Sommaren är lantbrukets tid. Här och nu produceras mat för hela landet.

Turister från in- och utlandet njuter av det otroliga utbudet i vår region. Restauranger, boenden av alla dess slag och övriga aktörer inom turistnäringen gör ett fantastiskt arbete som tillsammans med våra stränder och enastående naturupplevelser är det som lockar människor till att besöka oss eller att bosätta sig, att arbeta och etablera företag i sydöstra Skåne.

Än levererar den skånska landsbygden, men idyllen löper risk att förintas av gruvverksamhet.

Att ett nystartat brittiskt bolag nyligen har ansökt om att inmuta drygt 20 000 hektar fördelat på elva områden i våra kommuner skapar oro och väcker farhågor bland våra invånare.

Företaget har för avsikt att undersöka och på sikt utvinna vanadin och andra mineraler ur alunskiffer. Denna verksamhet går stick i stäv med alla planer som vi Socialdemokrater har för Skånes framtid.

Socialdemokraterna som under denna mandatperiod har lett regeringen och regionstyret och även många skånska kommuner arbetar för att fortsätta den positiva utvecklingen av vår region.

För två år sedan startade vi ”Innovationscenter för landsbygden”, där Sjöbo, Tomelilla, Ystad och Simrishamn samverkar för att stödja innovativa företagare och landsbygdens egen växtkraft.

Tomelilla och Simrishamns kommuner har redan gett uttryck för sin negativa inställning till gruvplanerna och det har även länsstyrelsen gjort som precis som vi anser att det är olämpligt att den beslutande myndigheten, Bergsstaten, ger tillstånd till bolaget Scandi Vanadium.

Socialdemokraterna i de nytillkomna ansökningsområdena i Ystad, Sjöbo, Hörby och Eslöv är helt överens med våra kamrater i Tomelilla och i Simrishamn att gruvdrift inte rimmar med våra utvecklingsplaner för Skåne. Tvärtom ska vi vara ledande inom miljö- och klimatarbetet.

Naturen är vår viktigaste resurs och måste tas tillvara för att säkerställa kommande generationers tillgång till ren luft och rent vatten, välmående skogar och en bördig åkermark.

Skåne ska vara ett föredöme i ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, inte en spelplan för tveksamma bolags drömmar om gruvor på Österlen.

Per-Arne Håkansson (S)

Riksdagsledamot

Karl-Erik Olsson (S).

Ks-ordförande Simrishamn

Torgny Larsson (S)

Oppositionsråd Tomelilla

Kent Mårtensson (S)

Ks-ordförande Ystad

Cecilia Olsson Carlsson (S)

Oppositionsråd Sjöbo

Susanne Meijer (S)

Ks-ordförande Hörby

Johan Andersson (S)

Ks-ordförande Eslöv