Insändare

Hållbar lärarkår är bäst för Ystad

Göran Brante Mona Olsson ,

Det är förskräckligt att läsa (YA 22 november) att utlovade medel för att jämställa Ystads lärares löner inte finns med i kommande budget.

Än mer upprörande är att läsa att enligt Lärarförbundet har personalomsättningen i Ystads skolor ökat på grund av lärarlyftet. Det mest chockerande är ändå att lärare som slutat på grund av utebliven högre lön, sedan ersatts av nyrekryterad lärare som erhållit den högre lönen.

Vänsterpartiet i Ystad menar, som vi påpekade den 11 oktober på debattsidan, att det är av stor vikt att kommunen arbetar för att få en behörig lärarkår som trivs och känner sig erkända. För att åstadkomma det presenterade vi tre inledande förslag för kommunens agerande.

Ystads kommun bör snarast ge de lärare som inte fick del av lönelyftet motsvarande lönelyft.

Ystads kommun ska visa tillit till sina lärares professionalitet och därför undersöka vad behöriga (och erfarna obehöriga) lärare menar behövs för att förbättra arbetssituationen.

Ystad bör underlätta möjligheten för erfarna obehöriga lärare att få behörighet.

Lärare som trivs och som känner att de sysslar med det väsentliga i sitt yrke kommer att vara bättre lärare för sina elever än lärare som vantrivs.

Vänsterpartiet i Ystad menar att alla barn i Ystads offentliga skolor ska ha behöriga lärare. Därför måste kommunen aktivt agera för att åstadkomma detta.