Insändare

Ingångsjobb sänker ungdomsarbetslösheten

Ortsdatering Artikeln publicerades
Foto: Pontus Lundahl/TT

Svar på Kent Wallins insändare 16 april som innehöll mycket retorik men dåligt med fakta.

Det är intressant att skribenten diskuterar statsskulden under tidigare regering. Då granskar vi fakta under några tidigare regeringar.

Ett bra mått är att ställa statsskulden i relation till BNP.

Man kan konstatera att den var som störst under regeringen Karlsson (S) 1994 till 1996 då den låg på cirka 75 procent. Under regeringen Persson (S) 1996 till 2006 sänktes den till 40-50 procent. Under regeringen Reinfeldt(M) 2006 till 2014 sänktes den ytterligare till omkring 30 procent.

Med detta som bakgrund är det svårt att förstå skribentens argumentation om att alliansen orsakat någon stor statsskuld.

När det gäller arbetslöshet så ligger den idag kring 6,3 procent. Bland personer över 25 år har den legat tämligen konstant de senaste åren.

Det som däremot sticker ut är den betydligt högre ungdomsarbetslösheten som idag ligger på 17,8 procent. Sedan år 2000 har ungdomsarbetslösheten hållit sig på relativt höga nivåer.

Ungdomsarbetslösheten är inte bara ett konjunkturproblem utan det finns strukturella orsaker. Höga ingångslöner gör det svårt för unga utan erfarenhet att få sitt första jobb. Turordningsreglerna gör att unga som precis har börjat på sitt jobb får gå först när det blir sämre tider. Att många går ut gymnasieskolan utan fullständiga betyg bidrar också till problematiken.

Moderaterna anser att ingångsjobb för att underlätta för unga kan vara en del av lösningen. Men det handlar även om att ta tag utanförskapet och integrationen.

När utanförskapet är omfattande delas arbetsmarknaden av en jobbklyfta mellan inrikes och utrikes födda. Det tar idag nio år i Sverige innan ens hälften av de nyanlända har någon form av jobb – då behövs en förändring på arbetsmarknaden.

Moderaterna har två ambitiösa jobbmål som vägleder oss: att i ett första steg halvera jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda och att en halv miljon nya jobb ska kunna skapas i Sverige till 2025.

Så tillbaka till tiggeri. Ja vi tror fortfarande att det rätt väg att gå med ett nationellt tiggeriförbud. Men det innebär inte ett totalt förbud av insamling av pengar som skribenten antyder.

Av den lokala ordningsstadgan framgår vad som gäller: ”Insamling av pengar, 12 § Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen inte ingår i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning. När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd”, Det innebär således att seriösa insamlingar kan fortsätta som tidigare.

Per-Martin Svensson

Moderaterna Tomelilla

Anders Johnsson

Moderaterna Simrishamn