Insändare

Insändare: Läkarbristen gör det viktigare att prioritera

Borrby Artikeln publicerades
Foto: Anders Egle

Kommentar på artikel om Capio Novakliniken Borrby. Först och främst vill vi beklaga Åke Andrén-Sandbergs intryck av Capio. För oss är kvalitet och tillgänglighet i första rummet, i enlighet med både patientens behov och det uppdrag Region Skåne satt oss att utföra.

Åke Andrén-Sandberg har valt att arbeta via ett aktiebolag ”Borrby Medicin AB”. Åke har således inte varit anställd i Capio och avtalet Capio sagt upp är det med Borrby Medicin AB. Beslutet att säga upp detta avtal togs före det möte Åke har framfört sin kritik mot.

Åkes inställning till hur vi bedriver primärvård är först och främst en kritik mot en underfinansierad primärvård.

Flertalet regioners offentligt drivna vårdcentraler har länge brottats med stora underskott.

Åke skriver att det saknas 311 läkare i Skåne, men ser inte motsättningen mellan det arbetssätt han förordar och det större perspektivet – nämligen att allmänläkarbristen gör det än viktigare att prioritera det uppdrag vi har.

Det kan aldrig vara acceptabelt att ge allt till några patienter och inget till andra – det är inte en medicinskt korrekt eller etiskt försvarbar prioritering.

Det hade varit mer klädsamt om Åke valt att, istället för att kritisera Capio för att följa Region Skånes regelverk, driva dessa frågor i de politiska församlingar han verkar i (Regionfullmäktige och Hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Skåne).

Vårt uppdrag i svensk primärvård utgår från våra folkvalda politikers prioriteringar och den ersättning som beslutas för detta uppdrag.

Ekonomin används som ett av flera styrmedel för sjukvården. Utifrån detta uppdrag har Capio, liksom alla vårdgivare, ett ansvar att utföra vård av hög kvalitet med god tillgänglighet och en ekonomi i balans. I detta ingår att göra prioriteringar, att överväga vad vi gör och vad vi inte gör.

God kvalitet är en välskött patient, där vi gör rätt från början, patienten mår bättre och behöver inte göra ”onödiga” akutbesök eller uppföljningar.

Vi är stolta över att vi i Capio kontinuerligt utvecklar nya arbetssätt och hela tiden utvecklar primärvården.

Våra läkare och sköterskor träffas regelbundet för att diskutera utveckling av processer, arbetssätt och system där vi alltid har en bättre tillgänglighet, ett bättre bemötande och omhändertagande för ögonen.

Då kan vi ge fler patienter mer vård för samma peng, samtidigt som vi har en ekonomi i balans och en blygsam rörelsemarginal – vilket är en förutsättning för att vi ska kunna återinvestera och utveckla framtidens primärvård.

Läs gärna mer om oss på www.capio.se.

Fredrik Gunmalm

Affärsområdeschef

Stefan Bremberg

Chefläkare