Insändare

Insändare: Alla sjukhus är bitar i ett pussel

Simrishamn Artikeln publicerades
Simrishamns sjukhus
Foto: Mattias Lundvall
Simrishamns sjukhus

Stefan Lamme (M) och Birte Sandberg (C) skriver i en insändare den 12 juli om sjukhuset i Simrishamn. Till stor del kan jag instämma i det som framförs.

Simrishamns sjukhus är viktigt både för Simrishamn och för resten av Skåne. Dels för att tillgodose en del av vårdbehoven hos befolkningen i Simrishamn med närområde, men även för att avlasta vården i andra delar av Skåne.

Trots denna samsyn försöker alliansföreträdarna väcka en oro hos befolkningen om att socialdemokraterna skulle vilja avlöva sjukvården i Simrishamn. Det är inte sant.

Tvärtom vill vi att Simrishamns sjukhus ska utvecklas. Vi vill se bättre samarbete med såväl närliggande vårdcentraler som kommuner för att på bästa sätt ta hand om de som har störst nytta av ett mindre och närliggande sjukhus. Till exempel äldre och kroniskt sjuka.

Jag för gärna samtal med skribenterna och andra om hur vi kan förbättra och utveckla vården på sjukhuset.

Vi ser också goda möjligheter för Simrishamn att avlasta andra delar av den skånska sjukvården, både vad gäller vårdplatser och mer rutinartade ingrepp. Alla de skånska sjukhusen är bitar i ett större pussel. De mindre sjukhusen är en viktig del i skånes samlade sjukvård.

Vi vill utveckla sjukvården långsiktigt och då behövs både de större sjukhusen och de mindre.

För att kunna utveckla sjukhuset mer långsiktigt föreslog vi under vintern att sjukhuset skulle gå över i Region Skånes egen regi. Nu blev det inte så eftersom en majoritet av partierna i hälso- och sjukvårdsnämnden ville fortsätta att handla upp verksamheten.

Det betyder en ny upphandling av vård behöver göras. Arbetet med att ta fram vilka tjänster som ska finnas pågår redan.

För oss är det viktigt att sjukhuset i Simrishamn erbjuder minst lika mycket vård som idag och med möjlighet att utveckla mer över tid. Att innehållet anpassas efter de behov som finns.

Och att vi kan få ett välfungerande samarbete med kommuner, vårdcentraler och andra för att kunna ge en god vård. Gärna med Hälsostaden som förebild.

Det finns alltså inga meningsskiljaktigheter kring detta, vi socialdemokrater vill att sjukhuset i Simrishamn ska utvecklas och ta ett så stort ansvar som möjligt. Det viktigaste nu är att sjukhuset ges rätt förutsättningar att erbjuda den bästa tänkbara vården för de boende i Simrishamn med omnejd.

Anna-Lena Hogerud (S)

Ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden i Skåne