Insändare

Insändare: Allianspartier drar ner på busstrafik utan att ta ansvar

Skåne Artikeln publicerades

Det talas ofta om vikten av ett rundare Skåne. Ett Skåne där alla invånare ges möjlighet och förutsättningar att leva, bo och verka utan hinder beroende på vart man väljer att bosätta sig.

Skåne är inte större än att man kan bo på ett ställe och arbeta på ett annat. Men för att detta ska fungera måste det finnas en väl fungerande och välutbyggd kollektivtrafik.

Om sydöstra Skåne ska fortsätta vara en attraktiv plats att bo, leva och verka på så förutsätter det att invånarna kan ta sig till och från jobb, studier och aktiviteter med allmänna kommunikationer.

I valrörelsen pratade företrädare för allianspartierna i sydöstra Skåne om vikten av infrastruktur och möjligheten till pendling även på landsbygden.

Det är därför mycket förvånande att de nu presenterar en lista med förslag på neddragningar i kollektivtrafiken som främst drabbar boende på landsbygden och i de mindre städerna. Inte mindre än nio busslinjer i Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad finns med på listan.

Men egentligen blir man inte förvånad, eftersom man gjorde samma sak mandatperioden 2011-2014. Alltså lade ner busslinjer på landsbygden.

Vi kan nu förvänta oss indragning av turer och omläggning av trafik, men ännu har det inte presenterats en konsekvensanalys för hur förslaget påverkar de drabbade resenärerna. Kommer elever kunna ta sig till skolan i tid och kommer arbetspendlarna tvingas ta bilen istället?

Någon dialog med de berörda kommunerna har heller inte förts.

Vi socialdemokrater yrkade i kollektivtrafiknämnden på att hela budgeten skulle ses över, att det behövdes utförliga konsekvensanalyser och en dialog med kommunerna.

Men alliansen återremitterade bara delen om busstrafiken, vilket innebär att de nedskärningarna kvarstår. Det är endast vilka linjer som berörs som kan ändras.

Därmed lägger alliansen över ansvaret på kommunerna att välja vilka linjer eller turer de kan avvara annars får de själva bekosta den trafiken.

Alliansen i kollektivtrafiknämnden sticker huvudet i sanden och skickar över ansvaret till politikerna i kommunerna.

Trots löftet i valrörelsen sitter merparten av de skånska alliansföreträdarna i sydöst lugnt och stilla och tittar på. Var löftena om satsningar på infrastruktur och kollektivtrafik bara tomma ord till väljarna?

Socialdemokratiska KS-gruppledarna i Sydöstra Skåne

Karl Erik Olsson (S)

Simrishamn

Cecilia Olsson Carlsson (S)

Sjöbo

Magnus Alm (S)

Skurup

Sara Anheden (S)

Tomelilla

Cecilia Magnusson Svärd (S)

Ystad