Insändare

Insändare: Äpplen ska jämföras med äpplen

Skolpolitik Artikeln publicerades
Äppel.
Foto: Mattias Mattisson
Äppel.

Att läsa och göra en budget är inte alltid det lättaste. Det är viktigt att jämföra äpplen med äpplen och inte med någon annan frukt.

Jag vill börja med att tacka Anja Edvardsson (S) för svaret publicerat den 25 maj.

Anja påstår att (S) gör större satsningar på våra barn och ungdomar denna period. Att nämnden fått mer pengar i budget innebär inte att (S) satsar mer pengar per barn/elev. Anja Edvarssons resonemang förutsätter att elevantalet är konstant eller minskar. Det vet vi alla att så är inte fallet – elevantalet ökar istället. Det intressanta är hur mycket mer (S) har satsat per barn/elev denna mandatperiod. Eftersom nämnden i år inte får någon kompensation för kostnadsökningar (inflation) ska pengarna även räcka till detta.

Vad gäller lärarlönerna satsade vi förra mandatperioden på lönehöjningar utöver avtal för förskolelärare- och gymnasielärarna. Anja säger sig inte hitta något om våra satsningar på lärarlöner denna mandatperiod. I treklöverns budgetförslag 2015 och framåt finns en löneökning med en procent varje år inlagd, för samtliga pedagoger. Detta utöver avtalsenliga löneökningar.

Anja Edvardssons uttalande ”att nu gäller det att tänka till så att vi får bra skolor på rätt plats, i flera fall kan det vara aktuellt med utbyggnad” förvånar mig. Hade jag varit ordförande i barn- och utbildningsnämnden hade jag varit djupt bekymrad över att det är trångt i många av våra skolor och förskolor. Ni har ”tänkt till” i snart fyra år. Är det inte hög tid att agera istället för att bara tänka? Befolkningen växer, men inga konkreta utbyggnadsplaner för nya förskolor och skolor förutom skolan på Surbrunnsområdet som planerades redan förra mandatperioden finns med i er budget. Den skolan skulle vara invigningsklar inför skolstart ht 2018. Du måste väl ändå hålla med om att det första ni gjorde var att flytta fram den två år? Med facit i hand var det inte det klokaste beslutet som styret tagit.

Anja skriver även att ni planerar för hela kommunen och inte bara för centrum. Ja, det hoppas jag verkligen att ni gör eftersom det är trångt i förskolorna och skolorna i både Svarte, Hedeskoga och Köpingebro, inte bara inne i stan. Men tänk nu inte för länge på detta. Det är valår och ingen vet hur det går i september. Vi vill inte stå utan konkreta planer efter valet, varken du eller jag.

Kristina Bendz (M)