Insändare

Insändare: Arbetsmiljö är en nationell fråga

Sjukvård Artikeln publicerades
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

I en debattartikel (YA 7 januari) försöker Marita Ulvskog (S) på ett ohederligt sätt måla upp bilden av att Sverigedemokraterna inte skulle vilja bekämpa cancer. Ett angrepp som hon baserar på den omröstning som varit i Europaparlamentet kring Carcinogen och mutagendirektivet och där vi inte röstat för.

Huvudanledningen till att Sverigedemokraterna inte röstat för förslaget är att vi ser arbetsmiljöfrågor som en nationell fråga och där gemensamma EU-direktiv på området kan öppna upp för att försämra skyddet för svenska arbetare då man måste anpassa sig efter länder som har betydligt sämre arbetsmiljölagar än Sverige.

Bland de kemikalier som Marita Ulvskog själv lyfter har exempelvis Sverige redan samma gränsvärden för Trikloretylen och Epiklorhydrin som återfanns i förslaget, vilket alltså inte innebär någon skillnad för svensk del.

Däremot har Sverige redan lägre gränsvärden för Dikloretan än vad som föreslogs i direktivet. Vi kan behålla vårt gränsvärde eftersom carcinogen- och mutagendirektivet är ett minimidirektiv, men öppnar upp för möjligheten att sänka gränsvärdet.

Samtidigt vad det gäller Metylendianilin och Dibrometan så är det idag krav på tillstånd att använda dessa ämnen i Sverige, men med det direktiv som nu Marita Ulvskog med flera röstat igenom försvinner istället kravet på tillstånd.

Sedan tidigare har även Socialdemokraterna avstått ifrån att rösta emot förslaget från EU om arbetsvillkorsdirektivet. Ett förslag som på förhand beskrivits av just Socialdemokraterna på hemmaplan som ”helt oacceptabelt” och som riskerar att kraftigt påverka den svenska modellen. Men som man väl på plats i Strasbourg avstod från att rösta emot för att istället vinka igenom det tillsammans med Miljöpartiet, medans alla andra partier från Sverige röstade emot.

Det är uppenbart att Socialdemokraterna i allt högre grad öppnar upp för en reglering på EU-nivå kring arbetsmarknadspolitiken och arbetsmiljön. Sverigedemokraterna kommer däremot inte att medverka till att frånhända oss självbestämmandet i dessa frågor och som riskerar att försämra arbetsmiljön för svenska arbetare.

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Riksdagsledamot