Insändare

Insändare: Båtlinje efter Österlenkusten ett hopplöst förslag

Österlen Artikeln publicerades
Passagerarbåt i Karlskrona skärgård.
Foto: Hans G Friberg
Passagerarbåt i Karlskrona skärgård.

Jag läste med stort intresse artikeln i YA den 16 maj om en tänkt båtlinje sommartid mellan Ystad och Kivik med anlöpande av vissa hamnar efter vägen.

Någon jämförelse med Djurgårdsfärjan och Hurtigruten har jag svårt att se.

Den förstnämnda är en ren kommunikationsled med restid på ungefär 20 minuter.

Den andra är en statsunderstöd kommunikationslinje som går efter större delen av den långa norska kusten året runt men som naturligtvis, i alla fall sommartid, lockar många turister.

Susanne Ringskogs idé har provats både på öst- och västkusten tidigare. Med en före detta Sundsbuss försökte man köra Stockholm-Västervik med övernattning i land två nätter. Man kunde resa med antingen hela vägen eller bara en av de tre delsträckorna.

En liknande idé provades för ett par år sedan på västkusten. Man körde då också tre delsträckor Göteborg-Strömstad och man kunde åka med en eller två delsträckor eller hela vägen. Buss i retur.

Ingen av dessa försök överlevde mer än ett par år.

Med tanke på den utsatta kusten här på Österlen skulle det krävas en ganska stor båt och då är det tveksamt om den skulle kunna anlöpa mindre hamnar som till exempel Kåseberga.

Sträckan är ungefär 35-40 distansminuter. Det skulle krävas en ganska snabb båt för att klara en tur och retur resa på en dag, i synnerhet om den skulle anlöpa flera platser på vägen.

Österlen är vackert men kan nog bäst avnjutas genom att färdas på land, med bil, cykel eller varför inte till fots.

Olle Gustafsson

Simrishamn