Insändare

Insändare: Bevara våra kyrkogårdar

Insändare Artikeln publicerades

Efter att ha läst de intressanta raderna i YA 17 maj om att gravarnas historia ska bevaras, tändes ett litet hopp. Men, precis som Ivo Holmqvist skriver i YA 26 maj, är det kanske redan försent.

Allt som tas upp av honom angående Gladsax kyrkogård gäller även för kyrkogården i Vitaby. Vår vackra och speciella Vitaby kyrka är verkligen värd att omgärdas av en kyrkogård som bevarar minnen efter alla som levt och verkat i församlingen under hundratals år.

Så är inte fallet nu.

Eivor Olsson