Insändare

Insändare: Byalagen gör nytta

Borrby Artikeln publicerades
Byalaget i Borrby är representativt för byn och jobbar för Borrbys bästa, menar Catrine Hjerdt i en replik på Carl Bengtssons inlägg.
Foto: Bass Nilsson
Byalaget i Borrby är representativt för byn och jobbar för Borrbys bästa, menar Catrine Hjerdt i en replik på Carl Bengtssons inlägg.

Carl Bengtsson, det vore trevligt att veta vem du representerar, Parti? Nämnd? Övrigt?

Jag tycker det är tragiskt att du anser att byalagens arbete inte ska uppmuntras. Vi i kommunens byalag lägger ned mycket tid, kraft och ideellt arbete för att skapa trivsel i just vår by.

Vore trevligt att se ditt underlag till uttalandet om att varken lekplatser eller utegym används "särskilt flitigt".

Vi i Borrby är hittills nöjda med kommunens arbete kring fokus på byarna, både vad det gäller aktiviteter för bybor och tillresta samt arbetet kring trygghet.

Vad det gäller hur flitigt utegym och lekplats används i just vår by, Borrby, kan jag inte uttala mig då utegymmet precis är färdigställt och lekplatsen är under byggnation.

Vidare påstår du att "byalagen allt som oftast inte är byarna representativa, att det saknas verklig kontakt med den by man sitter och betämmer över". Ett spännande påstående! Även där undrar jag vilket underlag du bygger det på?

Vi i Borrby byalag bjuder regelbundet in byns invånare att tycka till. Det kan vara genom möten, vår Facebooksida eller via mejl.

Och vad det gäller hur representativa vi i byalagets styrelse är så kan jag med fakta bakom mig påstå att vår styrelse är representativ för Borrby. Vi är blandat män och kvinnor, företagare inom olika näringar, yrkesverksamma inom olika områden, småbarnsföräldrar, pensionärer och alla vill vi byns bästa.

Catrine Hjerdt

Ordförande i byalaget i Borrby