Insändare

Insändare: Cykelväg på norra sidan blir trafiksäkrare

Österlen Artikeln publicerades
Här tar cykelvägen slut idag strax innan Hammar.
Här tar cykelvägen slut idag strax innan Hammar.

Efter trafikverkets förslag om cykelväg mellan Hammar och Skillinge norr om befintlig bilväg har en debatt brutit ut om att vägen borde förläggas söder om bilvägen.

Alla tycker vi att en cykelväg borde komma till stånd. Vägen är smal och sommartid livligt trafikerad av såväl bilar som cyklister.

Kustvägen löper genom samhällen och husklungor och oavsett om man lägger cykelvägen söder eller norr om bilvägen så kommer den att inkräkta på någons tomtmark.

Trafikverket har gjort en mycket gedigen utredning som redovisades för alla berörda vid ett möte i höstas. Trafikverkets konklusion är att cykelvägen ska dras norr om bilvägen.

Vi är flera som tycker att Trafikverkets initiala förslag är mycket välgrundat av följande skäl:

De södra avfarterna är mest trafikerade under cykelsäsongen. Om en cykelväg söder om bilvägen anläggs behöver cyklister korsa dessa vägar (Kåseberga, Löderups strandbad, Backåkra, Sandhammaren) medan vägarna norr om Kustvägen är mycket mindre trafikerade.

Vidare kommer en väg söder om Kustvägen att gå rakt igenom en bensinmack.

Att inkräkta på Natura 2000 området söder om Kustvägen är inte bra och borde inte tillåtas. Miljön är unik och bör skyddas.

Protester som utgår från att mark för cykelvägen kommer att tas i anspråk från privatägda trädgårdar, ängar och odlingar kommer sannolikt att vara lika oavsett om vägen planeras norr eller söder om befintlig väg.

Utifrån allt detta, bör cykelvägen byggas snarast möjligt och förläggas enligt det förslag som Trafiksäkerhetsverket tagit fram.

Håkan Olsson

Mona Landin Olsson

Löderups strandbad