Insändare

Insändare: Dags att samverka för Ystads bästa

Ystad Artikeln publicerades
-Ystad skulle tjäna på att partierna samarbetar utan hänsyn till historien, menar Göran Göransson (KD)
Foto: Sprisse Nilsson
-Ystad skulle tjäna på att partierna samarbetar utan hänsyn till historien, menar Göran Göransson (KD)

Under valprocessen, som varit, försökte partiföreträdare och media spekulativt knyta samman partier med varandra. Jag menar att det inte var meningsfullt att lägga ned energi och fokusera på detta innan valutgången.

Alla partier, som är representerade i riksdagen, har faktiskt ett demokratiskt berättigande.

Svenska folket har nu röstat i demokratisk ordning och vi har att förhålla oss till detta.

Att hänvisa till partiernas historia och döma ut dem som icke acceptabla är inte försvarbart. Flertalet partier har ju ett förflutet som inte känns gångbart eller acceptabelt idag.

Vi måste med andra ord acceptera även om vi utifrån vår egen politiska övertygelse inte känner oss bekväma med detta.

Det spekulerades vilt och ohämmat vilka partier, som kunde skapa allianser med varandra. I andra fall gick man kategoriskt ut och förkastade vissa partier som omöjliga samarbetspartners.

Detta var olyckligt och inte speciellt fruktbart att man band sig redan innan valet. Valresultatet är faktiskt det som avgör vilka förutsättningar som gives för respektive parti.

Valresultatet leder som väntat till en komplicerad eftervalsprocess, vilket kommer att förutsätta förutsättningslösa och seriösa förhandlingar.

Jag är dessutom övertygad om att nedsvärtning eller bojkottning av andra partier och dess företrädare fick motsatt effekt än vad man hade tänkt sig.

Väljarna blev i allmänhet ganska besvikna, förargade och missnöjesröstade i stället för att förhålla sig logiskt till vad partierna egentligen stod för. Det borde inte förvåna någon att smutskastning sällan leder till något fruktbart utan straffar sig i stället till slut.

I kommunpolitiken i Ystads kommun finns det också anledning att reflektera över ovanstående synpunkter.

Tyvärr finns det en benägenhet att sätta betyg och etikett på vissa förtroendevalda och deras politiska hemvist, vilket i vissa fall har lett till fula personliga påhopp. Det borde definitivt inte höra hemma hos oss i Ystad kommun. Vi har all anledning att samverka och se till kommunens bästa.

Ystads kommun i likhet med många andra kommuner står inför tunga utmaningar, som kräver kommunens bästa som ledstjärna.

Politikers och tjänstemäns revir- och prestigetänkande är förödande och destruktivt i den krassa verkligheten, som vi har framför oss.

Göran Göransson

KD Ystad