Insändare

Insändare: Dags för politiker och tjänstemän att påverka

Insändare Artikeln publicerades
I dag slutar cykelvägen tvärt strax väster om Hammar. Här går cykelvägen söder om väger och det föreslår Centern att den även ska göra på resten av sträckan fram till Skillinge.
Foto: Mark Hanlon
I dag slutar cykelvägen tvärt strax väster om Hammar. Här går cykelvägen söder om väger och det föreslår Centern att den även ska göra på resten av sträckan fram till Skillinge.

I ”grevens tid” dyker en centermotion upp angående cykelvägen - underligt och populistiskt när det funnits alla möjligheter att driva frågan under förra mandatperioden.

Jag antar att frågan inte varit gångbar i alliansen med socialdemokraterna tidigare. Ja, det är sannerligen inte lätt att vara i sällskap med ett stort och dominerande parti.

Jag lyfte frågan på sista samhällbyggnadssammanträdet – intrycket var en något förvirrad reaktion från tjänstemännens sida men också bland politiker i det tidigare styret. Troligen satte frågan igång känslorna hos politiker i det gamla styret.

Efter många om och men verkar trots allt GC-sträckningen längs med väg 1022 (kustvägen) vara på gång.

Tyvärr är projektet kantat av svårigheter redan i initialskedet. Jag tänker då inte på de tekniska problemen utan hur processen har hanterats av tjänstemän och förtroendevalda.

Fastighetsägarna upplever att trafikverket fattat beslut utan någon möjlighet att påverka.

Något samråd i verklig mening anser man inte gjorts – det har bara presenterats ett slutgiltigt förslag utan någon möjlighet för fastighetsägare att kunna ta ställning till alternativa lösningar. Någon seriös feedback på frågor och kommentarer upplever man inte heller har gjorts.

Man tolkar det som om trafikverket har sin egen agenda. Det är verkligen inte underligt att berörda fastighetsägare blir frustrerade och upprörda.

Oavsett hur verkligheten nu upplevs är det oerhört bekymmersamt att berörda uttrycker dessa negativa synpunkter.

Det verkar inte heller som om kommunens förtroendevalda varit inkopplade i ett tidigt skede. Om nu detta eventuellt ändå har skett har det hanterats i det fördolda.

Det borde processats i ett transparant politiskt sammanhang eftersom kommunen blir delfinansiärer med 25 procent av kostnaden. Det verkar dock inte vara fallet. Anledningen till detta är höljt i dunkel.

Tjänstemän på kommunen lär ha varit i kontakt med Trafikverket, men tyvärr verkar denna kommunikation inte förankrats tillräckligt hos politikerna. Ett samprojekt ska självklart processas politiskt i kommunen tillsammans med Trafikverket.

Vi Kristdemokrater menar att det är hög tid att förtroendevalda blir delaktiga i projektet.

Berörda fastighetsägare har gjort stora ansträngningar för att påverka men tyvärr utan resultat. Det är verkligen hög tid att vi förtroendevalda stödjer och förhoppningsvis också bidrager till en konstruktiv lösning, som gagnar kommunen och projektet i dess helhet.

Gruppen ska inte behöva stå ensamma längre i denna ”David och Goliat kamp” – ett engagemang från kommunens sida borde ligga i allas intresse.

Vi politiker måste arbeta för ett avbrott i processen. Det måste utarbetas alternativa förslag. Projektet bör snarast komma upp på den politiska agendan.

Samråd värt namnet ska arrangeras innan beslut tages. Ingen vinner på ett dåligt förarbete, som exempelvis berörda inte har förtroende för. Detta resulterar med all säkerhet i överklaganden, som i slutändan fördröjer ett efterlängtat projekt ytterligare.

Göran Göransson

Kd Ystad