Insändare

Insändare: Det är mångfalden som skapat Sverige

Sverige Artikeln publicerades
Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Paul Svensson (SD) skriver i sin insändare 29 augusti att mångfald inte är för dem. Du är för sent ute. Hela vårt lands, av Sverigedemokraterna så ofta kallade svenska kultur, är skapad av mångfald.

Kärnan i vårt lands demokratiska samhällssystem härstammar från Franska revolutionens ideér om frihet, jämlikhet och broderskap. Ur folkets vrede utifrån hur illa människor behandlades av makten växte detta fram.

Idéerna spreds över världen och finns idag inskrivna i vår grundlag. Regeringsformen, första kapitlet.

Svenska kyrkans ideologi utgår från Jesus, en kringvandrande judisk predikant, som efter sin död kom att bli en centralgestalt inom kristendomen. Hans läror spreds hit via katolicismen, senare genom Martin Luther från Tyskland, då vi svenskar blev protestantiska.

Traditionen att ha julgran inne kommer från Tyskland lika så att ha midsommarstång.

Vi har svenska seder, bruk och traditioner, men många är kanske inte så kliniskt svenska som vi inbillar oss. Folk från hela världen umgås och influerar varandra. Så har det alltid varit.

Sveriedemokraterna talar sig inte varma för mångfaldskultur, men det gäller inte allt främmande. Somligt sväljs utan protester.

Avoghet gäller särskilt kultur med orientalisk/muslimska eller afrikanska influenser. Sällan, om ens någonsin är SD ute med Vikingaskölden i protest mot massivt påträngande billig, smaklöshet, som väller in från andra håll.

I samband med varje barnfilmspremiär produceras mängder med leksaker med Disney logga. Halloween som nu börjat firas här tar många äldre avstånd ifrån. All Helgona helgen är avsett för annat anser de.

Paul Svensson har rätt i att många människor lät sig smittas av nazismen under 1930-1940-talet. Det är vidrigt. De som var vuxna, förtrollade av nazismen då, och fortfarande lever bör ta avstånd.

En tragedi är att rasismens ideologin gått i arv hos vissa intill idag, som dyrkar den etniskt rena nationen.

Den största tragedin är dock, att det kommit in personer från rasistiska gruppers innersta kretsar bland Sveriges politiker, sådana som visserligen lämnat sitt bruna engagemang, men relativt nyligen och i vars retorik, såväl skriftligt som muntligt, ges synpunkter om olika kulturers lämplighet respektive olämplighet för svenska nationen.

Greker gav oss ordet demokrati, men från Frankrike spreds de demokratiska idéerna ut över världen. En snickarson från Nasaret är upphov till Kristendomen.

SD:are, kristendom är inte något enbart svenskt. Begrunda Paulus brev till Galaterna (i bibeln): Här är icke jude eller grek, träl eller fri, man och kvinna: alla ären I ett i Kristus Jesus.

Leili Åhman, 72 år