Insändare

Insändare: Det handlar inte bara om träden

Ystad Artikeln publicerades
Tre lindar som ska sågas ner i Bollhusparken. Eller inte.
Foto: Carl Johan Engvall
Tre lindar som ska sågas ner i Bollhusparken. Eller inte.

Följetongen om lindarna i Bollhusparken fortsätter. "Träden måste fällas" skriver Ystads kommun till Mark- och miljööverdomstolen – "för att detaljplanen ska kunna genomföras". (Står att läsa om i YA måndag 4 mars).

Alla möjliga sorters argument framförs nu för att kunna få sätta sågen i träden. Så även detaljplanen. Som liksom översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner lätt blir till verktyg för tjänstemän och politiker med förkärlek för maktutövning medelst paragrafrytteri.

Alltså precis det jag berör och varnar för i min insändare "Översiktsplanen är en servettskiss". (YA onsdag 13 februari).

Ärendet med lindarna i Bollhusparken är intressant och av stort värde. Träd engagerar. Minns striden om almarna i Stockholm.

Men juridiskt är det våra tre lindar som sätter avtryck.

Ärendet har också kommit att belysa Ystads kommuns subjektiva behandling av olika näringsidkare, entreprenörer och exploatörer. Där just detaljplaner och översiktsplaner gärna används som tillhygge.

PMJ fastigheter, som står bakom uppförandet av Hotell Fritiden, behandlas med en märklig underdånighet medan Ge-Ma livs ute i Köpingebro har motarbetats på ett närmast stötande vis. Och med Köpingebros fördjupade översiktsplan som både täckmantel och tillhygge.

Kanske handlar det här även om stad kontra landsbygd - prioritet staden?

När jag – samtidigt som jag "advokatar" träden - försöker hjälpa Ge-Ma livs (läs landsbygden), så får jag från tjänstemän och politiker höra att "ingen ska gynnas otillbörligt". Med direkt syftning på Ge-Ma livs. Man tror knappt sina öron.

Carl Bengtsson

Rygla