Insändare

Insändare: Ett hållbart Sjöbo utan diskriminering

Sjöbo Artikeln publicerades
Foto: Johan Nilsson/TT

När integration diskuteras, pratas det ofta om att människor som invandrar hit ska integrera sig eller integreras. Att de ska lära sig om svenska värderingar. Men exakt vilka dessa är kan vara svårt att definiera och väldigt beroende på vem en frågar.

Idag ser vi ett samhälle som är allt annat än homogent, speciellt inte åsikts och värderingsmässigt.

Många ser integration som en kostnad, dels ekonomiskt, men även personligt. Kanske finns det en rädsla för att deras svenska identitet eller deras svenska värderingar ska förändras. Eller så handlar det om rädsla för förändring.

Så när vissa pratar om integration menar de istället assimilering. De vill att folk som invandrar hit ska bli som ”oss svenskar”, annars är de inte välkomna.

Men integration handlar om att alla som bor i ett samhälle också känner sig som en del av det samhället, oavsett ursprung, religion eller kultur.

För att lyckas med integration behöver även vi som redan ingår vara öppna för de som är nya. Att känna tillhörighet är viktigt för oss alla, både för vår identitet som människa och för vår hälsa. Öppna och inkluderande samhällen gör oss starkare och tryggare.

Integration är ett möte, ett sätt att lära känna varandra. Möten skapar trygghet.

För att människor ska känna sig trygga är det därför viktigt att skapa mötesplatser där personer med vitt olika åsikter och bakgrunder kan mötas och umgås. Via möten ökar förståelse och acceptans av olikheter. Samhället blir mindre splittrat och det blir inte en grogrund för rädslor och fördomar.

Vi i Fi Sjöbo vill aktivt skapa dessa mötesplatser och vi vill höja ambitionsnivån i kommunen, genom att aktivt arbeta med integration, aktivt bjuda in och inkludera alla medborgare och ge alla möjligheten att känna sig trygga och en del av samhället, vi vill dela med oss av makten att påverka samhället och sina egna liv.

Vi vill verka för att kommunen ska ha en uttalad och kunskapsbaserad integrations-strategi och en aktiv plan för hur man jobbar för nolltolerans mot rasism och diskriminering.

Sedan 2016 har Sjöbo kommun enligt Migrationsverket hittills tagit emot totalt 222 nyanlända. I Sjöbo kommun bor 19 000 personer.

Tillsammans borde väl vi kunna hjälpa de här 222 personerna som flytt från krig och förföljelse, misär och fattigdom att känna sig delaktiga, och inkluderade? Hjälpa de att nå sin fulla potential att färdas väl genom livet?

Idag när vi måste minska vårt flygande för att rädda vår överlevnad är det ju ett ypperligt tillfälle att helt utan klimatpåverkan genom berikande möten få ta del av annan kultur, och andra platser, få nya upplevelser, och nya sätt att se på livet och Sverige.

Kan vi få ett jämställt och hållbart Sjöbo utan diskriminering. Klart vi kan.

Matts Anvin

Anna Broström

Feministiskt Initiativ Sjöbo