Insändare

Insändare: Fokus på byarna gör mer skada än nytta

Sydöstra Skåne Artikeln publicerades

"Nu satsar vi på landsbygden", men det behövs mer än bara lekplatser och utegym.

Ungefär där stannar byalagens fantasi och visioner . Något som vi politiker och tjänstemän inte får låta oss nöja med. Eller uppmuntra.

Vilket vi i praktiken gör genom vårt "Fokus på byarna"-program. Ett program som i sin nuvarande form är ett misslyckande .

Att det finns en dialog och att byalagen får framföra önskemål om åtgärder är bra – men sen blir det fel. Detta eftersom det i princip bara är utifrån dessa (specificerade) önskemål som pengarna ska fördelas.

När så vårt samhällsbyggnadskontor står med önskemål – det vill säga äskande - från tio olika byalag och åtta av dessa handlar om lekplats eller utegym, då blir det som det blir.

Byarna badar snart i lekplatser och utegym. Som dessutom inte används särskilt flitigt.

Ska vi fortsätta med "Fokus på byarna"-programmet, så måste vårt samhällsbyggnadskontor ges betydligt mer makt över vad som ska genomföras.

Vi har ett problem i upplägget, men också i det att byalagen allt som oftast inte är byarna representativa. Det saknas verklig kontakt med den by man sitter och bestämmer över.

Förutom lekplatser och utegym så består agendan av bredband och ännu lite bredare bredband.

Carl Bengtsson