Insändare

Insändare: Förunderlig vision för Simrishamn

Simrishamn Artikeln publicerades

Moderaterna, Liberalerna och Centern aviserar att man ska lösa kommunens befolkningskris med en massiv satsning på att locka välsituerade 55+ are att flytta hit. Lockbetet är exklusivt byggande i attraktiva lägen.

Översiktsplanen ska ses över med det uppenbara målet att få tillgång till ännu fler attraktiva områden. Man motiverar planerna med att seniorerna som flyttar hit bidrar med skatteintäkter, stora utjämningsbidrag och erfarenheter som vitaliserar Simrishamns näringsliv.

Det sistnämnda är en illusion. Varje år skriver sig 75–100 välsituerade 55+are i Simrishamn som permanentboende i sina fritidshus för att avnjuta ålderdomen i ett fridfullt Simrishamn (Bedömning baserad på SCBs undersökning i ämnet).

Inget tyder på att den gruppen vitaliserat Simrishamns näringsliv. Det lär inte bli bättre om fem gånger fler flyttar hit.

Att se utjämningsbidraget som en vinstmaskin är minst sagt märkligt. Bidrag är till för att reducera kommunens kostnader för vård och omsorg inte att vara en vinstmaskin.

Vi äldre kostar mer med stigande ålder. Sett över 55+arens livscykel är det svårt att se att vi lämnar ett överskott till kommunen när man gjort en slutavräkning.

Ingen annan kommun med så skev åldersfördelning som Simrishamns har mig veterligt kommit på tanken att ekonomin blomstrar om man gör den ännu skevare

En kommuns främsta uppgift måste vara att se till sina egna invånares bästa. Om alla partier är överens om detta borde nästa steg vara självklart: Fråga invånarna hur, var och till vilken kostnad dom vill leva och bo.

Frågornas betydelse kräver en seriös undersökning. Det ger ett beslutsunderlag som tar hänsyn till alla invånarnas behov och politikerna möjlighet att prioritera. Därefter kan man ta upp frågan om nyttan med att locka hit 55+ arna. M och L:s förslag -med C:s gillande- innebär att man gett upp tanken på att utveckla Simrishamn till en kommun som lutar sig mot ett livskraftigt näringsliv med en attraktiv arbetsmarknad.

Simrishamn är en kommun som präglas av låg medelinkomst och låg sysselsättningsgrad. Att försöka skyla över problematiken genom massinflyttning av välsituerade 55+ are skapar ett kluvet samhälle med en arbetsmarknad som varken lockar ungdomarna eller ger den kompetensförstärkning som kommunen är i skriande behov av för att kunna utveckla näringslivet och den offentliga sektorn.

För en gammal liberal är visionen lika obegriplig som övriga partiers tystnad - med FI som enda undantag hittills.

Klas Göthe

Politiskt oberoende