Insändare

Insändare: Ystad behöver en landsbygdsstrategi

Ystad Artikeln publicerades

Centerpartiet vill skapa en modern och livskraftig landsbygd och därför behöver vi en landsbygdsstrategi.

Ystads kommuns landsbygd är stor till ytan där en tredjedel av Ystads befolkning bor och många har sin försörjning.

Globalt finns visserligen en urbaniseringstrend men fler väljer medvetet att bosätta sig på landsbygden. Närheten till naturen, tystare miljöer och lägre tempo med högre livskvalitet är starka skäl, som ofta anges för att bosätta sig på landet.

Landsbygden har fantastiska möjligheter att skapa jobb. Det handlar om allt från nya små teknikföretag till tjänsteföretag och lantbruket som närproducerar sund och säker mat.

De gröna näringarna är på många sätt grunden för verksamheter, aktivitet och möjlighet att bo på landsbygden. Turismen är också en starkt växande näring med tillgänglighet till naturupplevelser och aktiv fritid som lockar både nationellt och internationellt.

Fokus i byarna har det framgångsrikt arbetats med under nuvarande mandatperiod och kan ses som ett utmärkt underlag i framtagandet av en landsbygdsstrategi.

Centerpartiet i Ystad vill stärka landsbygdsutvecklingen genom konkreta satsningar inom följande områden:

• Utbyggd kollektivtrafik och Närtrafikservice

• Samtliga hushåll ska ha tillgång till bredband och mobiltäckning

• Avskaffa det generella strandskyddet – behåll det i områden med stora naturvärden. Trygga allmänhetens tillgång till stränder och bevara goda livsvillkor för djur och växter.

• Handel av livsmedel på landsbygden

• Förenkla för besöksnäringen

• Gårdsförsäljning av egenproducerat vin och öl

• Fortsatt aktivt arbete med Fokus i byarna

• Minskad regelbörda för ökad konkurrenskraft.

• Kompetensförsörjning på landsbygden.

Centerpartiet i Ystad vill initiera till en landsbygdsstrategi som både beskriver nuläget, vilka kvalitéer och särdrag som finns men som också visar vägen för landsbygdens utveckling och framtid.

Centerpartiet vill skapa en modern och livskraftig landsbygd och därför behöver vi en landsbygdsstrategi

Eva Bramsvik Håkansson (C)

Gruppledare Ystad

Elisabeth Håkansson (C)

Första namn på valsedeln till kommunfullmäktige