Insändare

Insändare: Glöm känslor och moral – ägna är åt sakpolitik i stället

Ystad Artikeln publicerades
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Vilka politiker är bäst för Sverige? Politiker som ser samhällsproblemen och vill göra någonting åt dem eller politiker som sätter känslor och moral före till och med den egna politiken.

Vi vill gärna tro att våra politiker ser som sin främsta uppgift att föreslå och genomföra reformer för att lösa vårt lands samhällsproblem.

Vi har ett stort behov av en bättre politik inom bland annat arbetsmarknad, sjukvård, skola, skatt, kriminalpolitik och migration/integration.

För vissa politiker (och partier) är dock huvudsaken kampen mot ett annat parti. Att kraftfullt markera avstånd till ett annat parti (oftast Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet) har blivit den helt övergripande frågan för dessa politiker (och partier).

Det som borde vara viktigast, partiets egen sakpolitik för att möta våra samhällsproblem, kommer märkligt nog i andra hand.

Det moraliska avståndstagandet rättfärdigas ofta genom hänvisning till det utpekade partiets historia, av ringa relevans i nutid.

De låsningar som hittills förhindrat regeringsbildningen har sin grundorsak i dessa moraliska ställningstaganden som främst Centerpartiet och Liberalerna ägnar sig åt.

Det har varit helt otänkbart att ens ta emot röster från Sverigedemokraterna, till och med för förslag man sakpolitiskt stödjer. Det är som om voteringsknapparna vore smittbärande.

I stället för att föra allianspolitik inom Alliansen, har man försökt kringgå det moraliska dilemmat med SD, och istället försökt "exportera" allianspolitik till det röd-gröna blocket. Det är verkligen att "gå över ån för att hitta vatten".

Annie Lööf har nu sagt nej till samtliga föreslagna statsministerkandidater och har själv hunnit med över 60 presskonferenser. Många väljare skakar nog på huvudet och undrar vad som pågår.

Att vara den moraliskt mest högst stående kan vara eftersträvansvärt inom andra sammanhang som till exempel religiösa.

Men politikernas plikt är viljan och förmågan att genom konkret sakpolitik göra Sverige till ett bättre land. Detta bör vara helt överordnat frågan om vem som förment har den bästa moralen.

De flesta väljare väljer nog i framtiden partier som inte bygger hela sin politik på moraliskt avståndstagande till andra partier.

Eftersom det nu gått över 90 dagar sedan valet kan förhoppningsvis detta ske i ett kommande extra val. Jonas Sjöstedt (V) har träffande föreslagit

att detta eventuella extra val skall döpas till "Annie Lööf-valet".

Göran Holmberg

Nybrostrand