Insändare

Insändare: Göran Göranssons parti har blockerat förbättringar

Ystad Artikeln publicerades
En natt på akuten i ystad.
Foto: Mark Hanlon
En natt på akuten i ystad.

I en insändare här i YA 20 februari, beskriver kristdemokraten Göran Göransson (KD) ett sju timmar långt besök tillsammans med sin mor på akuten i Ystad som slutade med att de gav upp och åkte hem utan att ha fått träffa läkare.

Jag kan inte annat än att hålla med Göran Göransson. Så här ska det inte vara. Det är vi politiker som har ansvaret för att sjukvården har tillräckligt med resurser.

Under de fyra år som vi Socialdemokrater styrde ökade vi sjukvårdens resurser mycket kraftigt och utökade såväl antalet anställda som utbildningsmöjligheterna för läkare och sjuksköterskor.

Vi ville öka resurserna ännu mer, men alliansen – bland annat det parti som Göran Göransson företräder – blockerade tillsammans med Sverigedemokraterna den skattehöjning som alla visste var nödvändig.

Trots detta har kvaliteten i den skånska sjukvården stigit mycket snabbt under senare år och vårdskador och trycksår har minskat. Men tillgängligheten och väntetiderna är ett problem som den skånska vården delar med övriga Sverige.

Nu har ett nytt alliansstyre tillträtt och höjt skatten. Vi socialdemokrater valde en annan ansats än den som alliansen haft under fyra år och stödde höjningen, även om vi anser att den är i underkant.

Men vi är oroliga över hur alliansstyret prioriterar.

På bara några månader har alliansen prioriterat ner cancersjukvården, demenssjukvården, drivit fram höjda taxor i tandvården och sagt nej till vårt förslag om utökade utbildningssatsningar för sjuksköterskor. Samtidigt har vårdvalen fått väldiga resursökningar.

Det är en märklig prioritering. Utbildningssatsningarna på sjuksköterskor är en nyckelfråga, eftersom mycket av tillgänglighetsproblemen och väntetiderna sammanhänger med brist på rättutbildad personal.

Göran Göransson borde alltså ställa sina partikollegor och alliansfränder till svars.

Men jag kan lova som ledare för oppositionen i sjukhusstyrelsen för Ystads lasarett att jag kommer att driva på för ökade resurser, mer personal och satsningar på akutsjukvården

Cecilia Magnusson-Svärd (S)

2:e vice ordförande

Ystad sjukhusstyrelse