Insändare

Insändare: Ha respekt för att regelverket kring bygglov är krångligt

Simrishamn Artikeln publicerades
Foto: Samuel Pettersson/TT

Svar till Kerstin Cedergren och hennes insändare ”Kommunpolitiker utan eget ansvar” i YA 27 mars. Tack Kerstin Cedergren för att du tar upp frågan om tillsyn och tillhörande byggsanktionsavgifter.

Lagen är tydlig att har man gjort fel, så måste man ta ansvar för detta. Men vi politiker måste också ha respekt för att det är krångligt och i många fall, åtgärder man gör någon enstaka gång i livet.

Vissa åtgärder är bygglovspliktiga. Andra mindre åtgärder är det inte, men kan ändå vara anmälningspliktiga.

Till exempel är ett enkelt staket inte bygglovspliktigt om det är till 50 procent eller mer genomsiktligt. Men blir avståndet mellan brädorna för litet krävs det lov.

Ska allmänheten känna förtroende och respekt för de tillsynsregler som finns så måste de tolkas och utövas med respekt för att det inte alltid är lätt att göra rätt.

Byggnadsnämnden utövar myndighetsutövning mot enskild, med personligt straffansvar om det missbrukas. Då ska alla behandlas med samma respekt, oavsett bakgrund, ekonomi eller politisk hemvist. Jäv får inte heller förekomma.

Vi ska inte använda byggsanktionsavgifterna som ett sätt att finansiera kommunens bygglovsverksamhet, utan de ska mer ses i förebyggande syfte.

Alliansen i byggnadsnämnden anser att allmänheten är våra bästa tillsyningspersoner, som ofta påpekar sådant som senare kan bli ett tillsynsärende.

Vi tycker inte att kommunen aktivt ska vara regelpoliser, utan istället ge förebyggande service.

Om inte en granne eller allmänheten i stort besväras av en åtgärd, då kanske den inte har så stor negativ påverkan. Men en olovlig åtgärd blir inte laglig bra för att den inte upptäcks, men möjligheten att ta ut sanktionsavgift försvinner efter fem år, så även lagstiftaren har resonerat i samma banor.

Alliansen vill försöka få allmänheten att se byggnadsnämnden mer som en part som ger service och skapar möjligheter, inte pekpinnar och kontroll, och vi är på god väg.

Anders Johnsson (M)

Ordförande byggnadsnämnden

Jan Persson (C)

1.e vice ordförande byggnadsnämnden