Insändare

Insändare: Har du råd att bo kvar?

Skåne Artikeln publicerades

Idag bor närmare tre miljoner människor i Sverige i en hyresrätt. I Tomelilla och Simrishamn är det 15-18 procent av invånarna, totalt cirka 5 500. I Ystad är det 8 000 och för de fem kommuner i "YA området" fler än 17 000 invånare, enligt SCB.

För de allra flesta är just hyresrätten den första bostaden när man flyttar hemifrån och för oss socialdemokrater är en bostad också en social rättighet och bostadspolitik en viktig del av välfärdspolitiken.

Trots att byggandet av hyresrätter ökat de senaste fyra åren har vi fortfarande bostadsbrist i landet. Ett ökat bostadsbyggande är en central fråga både för välfärden och för tillväxten.

För att nå målet, om 250 000 nya lägenheter under åren 2015–2020 och därefter 45 000 om året fram till 2030, har regeringen under den gångna mandatperioden infört en byggbonus till kommuner som bidrar till ett ökat bostadsbyggande och infört ett investeringsstöd för byggande av små hyreslägenheter och studentbostäder.

Det stora orosmolnet är att Moderaterna och Sverigedemokraterna vill införa ett nytt och mindre reglerat hyressättningssystem, och därmed på sikt införa marknadshyror.

Enligt en rapport från Hyresrättsföreningen innebär en fullständig övergång till marknadshyror hyresökningar på mellan 24-50 procent. Moderaterna menar att marknadshyror kommer att leda till att fler fastighetsägare vill satsa på byggande av hyresrätter.

Men vilken fastighetsägare vill bygga hyresrätter om människor inte har råd att flytta in?

Marknadshyror innebär inte bara att fastighetsägaren kan bestämma hyran själv, det ger också ett svagare besittningsskydd för hyresgästen och ofta tidsbegränsade hyreskontrakt.

Med dagens system har du istället rätt att hyra samma hyresrätt så länge du vill och det är svårt att vräka dig hur som helst. Konsekvenserna blir att människor riskerar tvingas flytta från sitt hem, att trångboddheten ökar och att unga inte har råd att flytta hemifrån. Dessutom kommer bostadsbidragen troligtvis att öka.

Vi socialdemokrater vill se fler hyresrätter, bra bostäder för äldre, studentbostäder, blandade bostadsområden med både villor, radhus och flerfamiljshus som motverkar bostadssegregationen.

För att fler ska ha råd med även ett nybyggt boende måste stat och kommun ta ett gemensamt ansvar. Den svenska modellen ska utvecklas så att Sverige håller ihop.

Har du råd att bo kvar om Moderaterna och Sverigedemokraterna får styra Sverige?

Sara Anheden (S)

Riksdagskandidat, Tomelilla

Göran S Persson (S)

Riksdagskandidat, Simrishamn

Sejdi Karaliti (S)

Fullmäktigekandidat, Tomelilla

Linda Olsson (S)

Fullmäktigekandidat, Simrishamn