Insändare

Insändare: Hästkraften driver skånsk landsbygd framåt

Skåne Artikeln publicerades
hästar
hästar

Skånsk hästnäring skapar jobb, tillväxt och en levande landsbygd. Att hästnäringen är en kraft att räkna med är väldigt tydligt när vi idag träffar människor och företag från hela häst-Skåne på Hästnäringens dag i Blentarp.

Men vi kan göra mer för att ytterligare ta vara på den kraften. Därför jobbar Centerpartiet för att hästnäringen ska sluta särbehandlas bland gröna näringar och få bättre förutsättningar att växa ännu mer.

Vi i Centerpartiet vill öka antalet hästar och hästföretag på den svenska landsbygden och underlätta för fler att göra verklighet av en dröm att leva på sitt hästintresse. Det vinner hela Skåne på.

Ridturism, uppfödning av kvalitetshästar och hästrelaterade tjänster skapar nya jobb och gör att hela Skåne kan leva. Dessutom är det en meningsfull hobby för många, inte minst unga som får lära sig att ta hand om levande djur.

Fler hästar bidrar till mer öppna landskap och en levande landsbygd. Hästnäringen bidrar till hela landsbygdens utveckling eftersom den kräver foderproduktion, betesmarker, utrustning och omfattande inköp av tjänster.

Men det finns mycket vi kan göra för att ytterligare stärka hästnäringen. Centerpartiet arbetar för att minska regelkrångel och sänka avgifter för att anställa. På så sätt blir riskerna för företagaren mindre och möjligheterna större.

Att göra det lättare att anställa ungdomar ger också fler chansen till ett första jobb och ett steg in på arbetsmarknaden, det tycker vi är viktigt.

Vi jobbar också för att det ska bli lättare för hästföretagare att bygga ut sina verksamheter. Idag behövs inte bygglov vid uppförande av byggnader som är kopplade till lantbruksverksamhet, vilket är en bra regel.

Men stall och ridhus omfattas inte av det undantaget, och det vill vi ändra på. Genom att utöka undantagen uppmuntrar vi till tillväxt och utveckling hos fler företagare.

Vi tycker också det är rimligt att också hästföretagare undantas från strandskyddet, precis som andra företag inom de gröna näringarna.

Genom att göra ridsporten till en personalvårdsförmån bidrar vi också till utveckling av hästnäringen. Det är helt orimligt att bowling och tennis räknas som friskvårdsreform men inte ridning.

För att ytterligare stärka svenskt hästföretagande vill vi i Centerpartiet att det tas fram en nationell handlingsplan, precis som det finns inom flera andra olika branscher inom de gröna näringarna. Det har aktivt bidragit till att lyfta företagandet inom de näringarna. Hästnäringen borde inte vara ett undantag.

Det är dags att fler börja se kraften i den skånska hästnäringen. På så sätt får vi fler jobb, större tillväxt och en öppnare landsbygd.

Ulrika Axelsson (C)

Region- och riksdagskandidat Sjöbo

Stina Larsson (C)

Riksdagskandidat Kävlinge