Insändare

Insändare: Hotet mot Simrishamns sjukhus kvarstår

Simrishamn Artikeln publicerades
Simrishamns sjukhus
Simrishamns sjukhus

Vi trodde att hotet mot Simrishamns sjukhus var över. Men Anna-Lena Hogeruds (S) svar ger oss svart på vitt att överenskommelsen hänger på en skör tråd, att upphandlingen av Simrishamns sjukhus kanske inte blir av. Vill Anna-Lena Hogerud driva fram ett sådant avtal att upphandlingen blir omöjlig, i syfte att Region Skåne ska ta in sjukhuset i egen regi, ”bakvägen”?

Vi kan inte annat än sluta oss till att kampen för Simrishamns sjukhus behövs nu mer än någonsin. Den tar vi gärna. Socialdemokraternas argument för att återta Simrishamns sjukhus i Region Skånes regi håller nämligen inte.

Till exempel är det självklart att korta beslutsvägar uppnår man inte genom att lägga in sjukhuset i Region Skånes regi. Då blir beslutsvägarna kanske tio chefsled istället för ett.

Personalen kan inte längre komma på en förbättring och genomföra den inom loppet av veckor, som de kan idag. Personalen kommer inte kunna prata med beslutsfattande chef i fikarummet längre.

Region Skåne är en mycket stor organisation. Över 30 000 medarbetare och många 100 enheter. Övergripande ansvar för samarbete med 33 kommuner och övriga landsting i Sverige.

Det säger sig självt att för att detta inte ska bli en koloss på lerfötter så måste vi från politiken hela tiden hålla emot en för stark centralisering. Annars förlorar vi hela drivkraften och innovationsstyrkan på var och en av dessa enheter, som är de som gör jobbet.

Även argumentet att kontinuitet och flexibilitet skulle bli bättre med allt ”under samma hatt” är en chimär. Avtalstiden för upphandling bestämmer politiken, och därmed kontinuiteten.

Dessutom är det bara att titta på nationella patientenkäten och resultaten för vilka enheter som snabbast har fått igång kommunsamverkan om äldre multisjuka. Högst poäng och längst fram ligger de privata vårdcentralerna och sjukhusen – de ställer om snabbast.

Som framgår i debatten har vi samma mål – de som arbetar i sjukvården på Simrishamns sjukhus ska ha korta beslutsvägar och kunna jobba med kontinuitet och goda samarbeten med vårdcentraler och andra sjukhus. Men vi skiljer oss åt i synen på hur detta kan åstadkommas.

Under 20 års tid i upphandlad drift har Simrishamns sjukhus byggt upp goda samarbeten. De hjälper kringliggande sjukhus med vårdplatser och har ett välutvecklat samarbete med andra vårdgivare.

Mer än en tredjedel av vårdcentralerna drivs dessutom privat. Vill Socialdemokraterna i samma anda bryta upp hela överenskommelsen om Hälsovalet med dess privata aktörer? Ska inte patienterna själva få välja vilken vårdcentral de vill gå till?

Det finns helt enkelt inte någon evidens för att varken upphandling av sjukhuset eller vårdval skulle hindra kontinuitet och samarbete. Det enda som hindrar nära beslutsfattande och samarbete mellan privat och offentligt är den politiska viljan. Inget annat.

Stefan Lamme (M), Simrishamn

Vice ordförande i beredningen för framtidens sjukvård

Birte Sandberg (C), Tomelilla

Gruppledare för Centern, ledamot i beredningen för framtidens sjukvård