Insändare

Insändare: Indragna busslinjer är ingen samarbetsinvit

Sydöstra Skåne Artikeln publicerades

Carina Zachau och Christer Akej har rätt i sitt svar att Skånetrafiken har utmanande år framför sig (YA 21 februari). Vi har dock olika syn på hur det bör hanteras.

Carina Zachau och Christer Akej säger sig vilja samarbeta mer med kommunerna om landsbygdstrafiken, vilket naturligtvis är bra.

Men kommunerna uppfattar inte indragna turer och linjer som en samarbetsinvit.

Nu krävs det offensiva diskussioner om strukturella åtgärder istället för att ta bort de få turer som faktiskt går på landsbygden.

Alliansen har lämnat över ansvaret på kommunerna att avgöra om de ska finansiera bussturer eller om de ska tas bort. Det är varken en långsiktig konstruktiv lösning, eller ett kommunalt ansvar att driva kollektivtrafik.

En väl fungerande kollektivtrafik är avgörande för att hålla ihop Skåne och göra det möjligt för skåningarna att bo, arbeta och studera var de vill. För att säkerställa en hållbar utveckling och uppfylla de regionala och nationella miljömålen är det nödvändigt att fler väljer att åka kollektivt.

Utbyggnaden och moderniseringen av kollektivtrafiken måste fortsätta för att den ska vara ett attraktivt och konkurrenskraftigt alternativ till bilen.

Utvecklingen av kollektivtrafiken ska även anpassas till hur förutsättningarna för resande ser ut i alla delar av regionen.

Arbetet med att bygga Skåne helt måste utgå från skåningarnas olika behov. Det gör det inte när Alliansen styr.

Sydöstra Skåne är en delregion av Region Skåne. Medborgare, näringsliv och arbetsgivare i denna del är också berättigade till en fungerande infrastruktur till och från boende/arbete på landsbygden och närhet till kollektivtrafik.

Under det socialdemokratiskt ledda styret förra mandatperioden togs flera strukturellt viktiga beslut, ofta i samförstånd med oppositionen.

Det genomfördes åtskilliga positiva åtgärder för mer och bättre trafik, i städerna så väl som på landsbygden.

Vi återförde åtta busslinjer på landsbygden som Alliansen hade lagt ned perioden innan, det har tillkommit nya pågatågsstationer på flera orter och ny persontrafik på Marieholmsbanan.

Vi har gjort satsningar på eldriven trafik, förmånligare Jojo-Sommar, ny verkstadsdepå byggs i Hässleholm, renovering av Öresundståg och tagit hem beställningscentralen för serviceresor i egen regi för bättre kvalitet.

Detta är utöver de satsningar på expresslinjer och spårväg som Zachau och Akej själva nämner.

Karl-Erik Olsson (S)

Oppositionsråd, Simrishamn

Cecilia Olsson-Carlsson (S)

KS-gruppledare, Sjöbo

Magnus Alm (S)

KS-gruppledare, Skurup

Sara Anheden (S)

Oppositionsråd, Tomelilla

Cecilia Magnusson-Svärd (S)

Oppositionsråd, Ystad