Insändare

Insändare: Investeringen blir dyrare ju längre vi väntar

Ystad Artikeln publicerades
Färjelägren ska flyttas ut längre söderut.
Foto: Sprisse Nilsson
Färjelägren ska flyttas ut längre söderut.

Om man var tveksam till hamninvesteringen så skulle man aldrig gett bifall till den i kommunfullmäktige och denna investering är i mina ögon självklar sett till konsekvenserna om den inte görs.

Finansieringen av Ystad arena fanns där aldrig några tveksamheter kring och den kommer till skillnad ifrån hamninvesteringen aldrig att betala sig i pengar.

Kommunen står för miljötillståndet och vid en lösning med en extern finansiär måste denna externa finansiär själv söka nytt miljötillstånd vilket beräknas ta fyra-fem år och vid den tiden är Polferries nya mer miljöanpassade fartyg i en annan hamn.

YA:s politiske redaktör Petter Birgersson bör som boende i en annan kommun med en konkurrerande hamn vara försiktig med sitt tyckande för sin egen trovärdighets skull.

Investeringar som drar ut på tiden blir i princip alltid dyrare. Vi får inte glömma 1996 då en utbyggnad presenterades till en kostnad av 375 miljoner varav 100 miljoner av dessa skulle bekostas av Trafikverket med bland annat en tunnel under järnvägen.

Denna gång är det extern finansiering på omkring 250 miljoner i form av EU-bidrag som vi förhoppningsvis tar till vara på. Pengar som knappast blivit beviljade för en alltför riskfylld investering utan för att många tror på Ystad Hamn Logistik AB och dess framtid som en viktig och strategisk hamn.

Varför ska Ystads kommuns invånare vara med och betala för dyrare pengar som konsekvensen skulle bli om en extern finansiär eller riskkapitalist skulle vara med i investeringen i form av minskad årlig avkastning för Ystads kommun när riskkapitalisten givetvis vill ha snabb återbäring på sin investering.

Dessutom skulle det uppstå diskussioner om hamnavgifter med ytterligare ägarintresse.

Förutom att hamninvesteringen kommer säkerställa mångåriga intäkter till Ystads kommun så säkerställer den även arbetstillfälle.

Även Ystads strategiska läge motiverar en hamninvesteringen vilket även föregångsmännen Erik Andersson och Arthur Sandström insåg.

Kevin Rasmussen

Arbetstagarrepresentant Ystad hamn logistik AB.