Insändare

Insändare: Jag är stolt över våra kommunala bolag

Ystads hamn Artikeln publicerades
.
.

Som boende i Ystads kommun så känner jag mig glad och stolt över våra kommunala bolag som berikar kommuninvånarna. Ibland undrar man om Ystadsmoderaterna inte känner denna stolthet då de ständigt kommer med förslag om utförsäljning av kommunala verksamheter.

Jag tycker personligen det är bra med privata initiativ. Många verksamheter sköts bäst så – det är jag inte det minsta tveksam om. Men jag tycker även att det är bra att driva och äga verksamheter i kommunal regi.

När det gäller hamninvesteringen så är jag övertygad om att Ystads kommun kommer klara denna utveckling av hamnen i egen regi en satsning som när den är betald kommer säkerställa framtida intäkter i många år för kommuninvånarna.

Det har hela tiden förts och gör fortfarande diskussioner om att rederierna ska vara med på en del av investeringarna av nya kajer mot sänkta hamnavgifter ett antal år och det skulle kunna vara bra.

Däremot tror jag det skulle bli en riktig dålig affär för Ystads kommun att sälja ut infrastruktur i hamnen till privata bolag.

Prognoserna är mycket goda för att hamnen ska tjäna ännu mer pengar i framtiden med den utveckling som pågår. Är det någon som tror att privata investerare kommer dela med sig till Ystads kommuns invånare av framtida intäkter ifrån hamnverksamheten?

Dessutom skulle vi tappa all makt och inflytande över både verksamhet och utveckling.

Hamnverksamheten gör i dag cirka 13 procent i vinst på omsättningen. Nu är jag ingen expert men jämförelsevis så är det än bra siffra som tyder på en välskött och bra verksamhet.

Historiskt sett har hamnen varit ett mycket bra bolag att äga för kommuninvånarna och det tror jag stenhårt på att det kommer fortsätta vara.

Misstror Moderaterna alla oss som jobbar i den kommunala sektorn eller tror de bara att allting blir bättre bara vi privatiserar.

Jag ställer mig själv ofta frågan vad som blivit bättre för alla genom de senaste 20–25 årens privatiseringspolitik – jag kan inte på rak arm komma på någonting.

Det senaste utspelet ifrån Ystadsmoderaterna angående sophanteringen förvånar mig. Man vill alltså lägga ut sophanteringen på entreprenad. Sophanteringen skötts idag av kommunen i egen regi och är både välskött, kostnadseffektiv och omtyckt.

När det gäller ägande förvånar det mig att Moderaterna i princip alltid är motståndare till det. Om det nu var så riskfyllt och dåligt att äga saker så skulle väl alla bo i hyresrätter?

Kevin Rasmussen (S)