Insändare

Insändare: Jag känner inte igen ”ditt” Ystadbostäder

Ystad Artikeln publicerades
Fridhemsområdet är dåligt skött men borde kunna vara Ystadbostäders guldklimp, menar Lars Toftemar.
Foto: Bass Nilsson
Fridhemsområdet är dåligt skött men borde kunna vara Ystadbostäders guldklimp, menar Lars Toftemar.

Svar till Lars Toftemars insändare i YA 14 mars ”Ystadbostäder är en sorglig historia”. Ja känner inte igen din beskrivning av Ystadbostäder.

Jag hade först inte tänkt att besvara denna insändaren som är skriven av en tidigare hyresgäst hos Ystadbostäder. Men eftersom jag tycker att den ger en felaktig bild av bolagets verksamhet och styrelse så ska jag försöka bemöta en del.

Ystadbostäder har en plan som är beslutad av styrelsen för att bygga 361 lägenheter och det motsvarar ett genomsnitt på 60 per år och den uppfyller våra ålägganden för bostadsförsörjningsprogrammet.

Vi har också genom markköp möjliggjort att cirka 450 bostäder kan byggas i Ystad Trädgårdsstad där vi själv avser bygga 130 lägenheter. Här kommer då att finnas blandade bostadsformer och ett äldreboende med 54 lägenheter.

Det är glädjande att det har byggts och byggs många bostadsrätter i Ystad. Detta har naturligtvis påverkat marknaden för andra.

Ystadbostäder har liksom andra allmännyttiga bostadsbolag i hela övriga landet haft stora svårigheter att få in anbud i högkonjukturen och om vi har fått några så har de varit rent för höga kostnader för att kunna bygga hyresrätter.

Du nämner Grundström, här har man fått ändra och göra nya ritningar på grund av att nya bestämmelser med mera har tillkommit. Det finns fler förklaringar kring detta projekt som kan lämnas vid ett annat forum.

Upphandlingarna pågår just nu för de projekt som nämns ovan.

Samtidigt finns en plan på renoveringar i det gamla beståndet som årligen betas av.

Vi känner inte igen dina beskrivningar angående Fridhem. För några år sen gjordes en omfattande upprustning av gårdarna. Behov av underhåll på lägenheter besiktigas och utförs efter behov.

Fridhem är ett stort bostadsområde och vissa störningar kan uppstå, detta sker även i mindre bestånd. Du nämner även ett tillbyggnadsprojekt på Fridhem som inte blev av detta var på grund av höga kostnader med flyttning av ledningar med mera.

Det finns inget krav att man ska bo i hyresrätt för att få sitta i styrelsen. Men det finns både de som bor i hyresrätt och har gjort det tidigare.

Dessutom ges kontinuerlig utbildning av bolaget och från vår huvudorganisation Sabo. Vi som fått förmånen att sitta i styrelsen för Ystadbostäder gör det med en stolthet och vill att det utvecklas fortsättningsvis som ett bra allmännyttigt bostadsbolag.

Lars Wollin (S)

Ordförande AB Ystadbostäder