Insändare

Insändare: Ystad blir aldrig ett mål för kryssningsfartyg

Ystads hamn Artikeln publicerades
Foto: Terje,Pedersen

Företagarna Ystad framförde 20 juli i YA många grundläggande fakta kring förutsättningarna för kryssningstrafik till Ystad. Detta för att ge Joakim Strandberg mer bakgrund och tankar inför hans fortsatta argumentation för att avveckla all annan sjöfart än Bornholmstrafiken och att satsa enbart på kryssningstrafik.

Enligt Joakim Strandberg kommer den att ge oss en omfattande ny turism. En intressant tanke är att turistbyrån redan nu en bra dag har lika många besökare som ett ordinärt kryssningsfartyg ger.

Vad vi pekade på var bland annat att kryssningstrafik i stort sätt kräver den utbyggnad av hamnen som Joakim Strandberg så ivrigt argumenterar mot.

I Rönne investeras nu cirka 840 miljoner svenska kronor i en hamn som kan ta emot både "vanlig" sjöfart och kryssningsfartyg.

I Visby har investerats 270 miljoner kronor för en kaj för enbart kryssningstrafik. Att ligga på redden och tendra in passagerare är bara en nödfallslösning.

Öar är mycket mer attraktiva att angöra än hamnar på fastlandet. Våra närmaste konkurrenter är Visby och Rönne. För kryssningsgäster har Ystad inte något större besöksvärde än vads dessa har. Konkurrensen är alltså mördande.

Ystad, Rönne och Visby kommer alla tre att vara "utfyllnadshamnar som man "improviserar" kring beroende på bland annat väder. Att tro att vi kan bli ett huvudmål är orealistiskt.

Planerad flytt till ett yttre läge av hamnen ger oss möjligheter att både ta emot vanlig sjöfart, dit vi räknar färjorna, och kryssningstrafik.

Joakim Strandberg hävdar att Företagarna präglas av rädsla och stagnation och saknar visioner. Han hävdar att vi vill satsa på lastbilar och inte turister.

Ingenting kan vara mer fel! Vi arbetar nu på att ta fram fakta och argument som belyser vilka dynamiska effekter en utbyggd hamn kan generera. Vi ser mycket stora möjligheter för Ystad.

Vi fokuserar på nödvändigheten av en förbättrad E65 till minst 2+2-väg. Vi ser detta som en absolut förutsättning för att ta vara på fördelarna med en utvecklad hamn.

Vi vet att tio minuter kortare restid Ystad-Malmö skulle betyda mycket för Ystads möjligheter till utveckling. Inte bara i verksamheter relaterade till hamnen. Vi återkommer kring detta.

Joakim Standberg, vi involverar gärna dig i arbetet att ta fram relevanta kunskaper och en strategi som leder till snabba beslut i E65-frågan. Då skulle vi tillsammans göra stor nytta.

Bo Johnson

Företagarna Ystad