Insändare

Insändare: Junior sport school

Österlen Artikeln publicerades

Motion och kost är grundstenarna i ett balanserat välmående liv. Motion främjar inte bara kroppen utan även sinnet. Majoriteten av svenska ungdomar rör sig för lite.

Från en rapport från Centrum för Idrottsforskning (CIF) framgår det att endast 44 procent av pojkar och 22 procent av flickor uppnår den av läkarkårens rekommendationer av 60 minuters pulshöjande motion och träning per dag.

I studien framgår det att unga sitter stilla nio timmar per dag och cirka 6 procent av alla ungdomar rör sig nästan inte alls.

Motion, träning och kost är byggstenarna för en god hälsa i både nutid och framtid samt stimulerar skolarbetet på ett positivt sätt.

Hur fångar man upp ungdomarna och hur kan man ge dem möjligheten att prova på olika idrotter och sätt att träna och som passar individen och utan prestations krav?

Junior Sport School är ett sätt där man genom samverkan mellan kommun och föreningsliv kan ge alla ungdomar en chans att prova på och leva ett sundare liv.

Aktiviteten kan förläggas direkt efter skoltid vilket underlättar för ungdomarna att deltaga.

Junior Sport School är en aktivitet som Socialdemokraterna i Simrishamn och Tomelilla vill satsa på.

Per Andersson (S)

1:e vice ordförande kultur- och fritidsnämnden i Simrishamn

Tina Bergström-Darrell (S)

2:e vice ordförande kultur- och fritidsnämnden i Tomelilla