Insändare

Insändare: Kontinuitet bättre än nya upphandlingar

Simrishamn Artikeln publicerades
Simrishamns sjukhus
Simrishamns sjukhus

I Ystad Allehanda 9 augusti framför en moderat och en centerpartist hypoteser om Socialdemokraternas bevekelsegrunder för driftsformen av Simrishamns sjukhus.

Simrishamns sjukhus behövs på Österlen. Det har jag varit tydlig med hela tiden.

Och varför vi förordar att sjukhuset ska vara en del av Region Skånes sjukvård framgår tydligt i det beslutsförslag som vi lade fram i Hälso- och Sjukvårdsnämnden i januari 2018. I det redovisar vi våra skäl för att föreslå att Simrishamns sjukhus blir en del av Region Skåne.

I korthet handlar egen drift om att korta beslutsvägar, möjliggöra sammanhängande vård och samarbete mellan olika delar av välfärden som Österlens befolkning behöver.

Det handlar också om att få en kontinuitet i driften. Varje upphandling har ett slut. Förr eller senare måste en ny förfrågan ut och det finns inga garantier för vem som tar hem en upphandling. Att utveckla ett välfungerande samarbete med någon tar tid – därför är kontinuiteten viktig.

I en upphandling är sjukhusets verksamhet mer eller mindre låst i avtal för ett visst antal år. När sedan nya situationer som inte finns i avtalet uppstår efter några år räcker det inte att regiondirektören ber respektive chef på enheterna att lösa problemet.

Det måste då diskuteras i relation till det avtal som finns. I en del fall går det inte att lösa ut det i förhandlingar – eftersom det då anses vara en för stor förändring av innehållet. Då ses det som en ny upphandling - och är inte tillåtet. Det kan också leda till att saker man inte kan lösa måste avgöras i domstol.

Detta är några av skälen. Kalla det ideologi om ni vill.

Men det handlar om att vi är övertygade om att det hade varit enklare att utveckla verksamheten i egen regi. Vi såg att det skulle vara enklare att utveckla den nära vården och titta mer på ett hälsostadsliknande koncept genom att ha alla inblandade under samma hatt.

Och vi såg svårigheter med att skapa den flexibiliteten inom ramen för en upphandling. Därför föreslog vi att Simrishamns sjukhus skulle bli en del av region Skåne igen.

När det nu inte blir så finns det tid att diskutera hur upphandling och kontrakt för Simrishamns sjukhus ska se ut. Den diskussionen har också inletts och vi biföll det återmissyrkande som kom på Hälso- och sjukvårdsnämnden eftersom det fanns en vilja om att få mer tid till diskussioner.

Vi tycker det är viktigt att försöka få en så bred samstämmighet som möjligt kring innehållet på sjukhuset och pratar gärna vidare om det.

Anna-Lena Hogerud (S)

Ordförande för Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne