Insändare

Insändare: Krigsmaterial nära Österlens kust

Östersjön Artikeln publicerades
20171006 - Hav och himmel med mörka moln utanför Gräsköfjärden i Stockholms skärgård.
Fotograferna Holmberg / TT / kod 96
Foto: Martina Holmberg / TT
20171006 - Hav och himmel med mörka moln utanför Gräsköfjärden i Stockholms skärgård. Fotograferna Holmberg / TT / kod 96

Den svenska sydkusten är ett av världens mest trafikerade vatten. Bara mellan Österlen och Bornholm passerar 50 000 fartyg varje år. Det är nästan lika många som passerar Gibraltar sund.

I helgen färdades ett ryskt fraktfartyg på 15 kilometers avstånd från Sveriges kust. I lasten fanns vapen och krigsmateriel.

Men det var först när fartyget hade rundat Skagens Odde på sin väg mot Vietnam som svenska myndigheter fick kännedom om vad lasten faktiskt innehöll. Då hade det redan passerat svenskt och danskt territorialvatten.

Detta är ingen isolerad händelse. Det här är något som Ryssland har satt i system att göra.

Denna händelse är en påminnelse om att Sverige måste stå rustat inför kommande prövningar.

Utvecklingen i Ryssland går åt fel håll och detta utgör det största säkerhetspolitiska hotet mot Sverige. Friheten kan inte tas för given. Friheten måste försvaras.

Vi unga kristdemokrater vill höja försvarsanslaget till 2 procent av BNP i snabb takt.

Vi vill även att Sverige ska gå med i Nato. Sveriges nja till Nato leder till att det har skapats ett säkerhetspolitiskt vakuum som påverkar hela Östersjöregionen. Helgens incident är ett kvitto på det.

Det är tid att ge Sverige – och vår omvärld – det försvar vi förtjänar.

Carl Olehäll,

Förbundsstyrelseledamot, Kristdemokratiska ungdomsförbundet (KDU)

Samuel Dalevi,

Förbundsordförande för Kristdemokratiska studentförbundet (KSF) och deltidsanställd soldat