Insändare

Insändare: Läget kommer att påverka hyran

Ystad Artikeln publicerades
Attraktiva Fridhemsområdet kan få högre hyror än lägenheter i Västyra Sjöstaden, befarar Lars Toftemar (S).
Foto: Bass Nilsson
Attraktiva Fridhemsområdet kan få högre hyror än lägenheter i Västyra Sjöstaden, befarar Lars Toftemar (S).

Replik till Hyresgästföreningen svar till mig i YA 2 april ”Ystadsmodellen är inte detsamma som marknadshyror”.

I min insändare ville jag påpeka att en ny faktor har tillkommit vid hyresberäkningen. Nämligen lägesfaktorn.

Denna faktor är också den drivande kraften för marknadshyrorna. Då hyresvärden i ett sådant system kan ta ut högre hyror för de lägenheter som har ett attraktivt läge.

Det samma kommer att gälla i Ystadsmodellen. Standardmässigt likvärdiga lägenheter får då olika hyror beroende på deras läge i staden.

Ett exempel, två likvärdiga lägenheter, den ena i Västra Sjöstaden den andra i Gamla staden kommer i Ystadmodellen få olika hyror, den i Gamla staden kommer att värderas högre på grund av närhet till affärer, kommunikation och annan service och får därmed högre hyra än den i Västra Sjöstaden med långt till affärer, kommunikation och service.

Det var detta faktum som jag ville få fram med att jämföra med marknadshyror.

I hyresgästföreningen svar talas det inget om detta orättvisa system som kommer att medföra stora hyreshöjningar för de som bor i innerstaden, medan de som bor i ytterområden får lägre hyror.

En zonindelning måste naturligtvis genomföras för att systemet ska kunna införas. Då är risken stor att närliggande lägenheter kommer att få olika hyror beroende på vilken sida av zongränsen lägenheten befinner sig.

Så har det blivit i Malmö när man införde samma system plus en del andra konstiga hyressättningar beroende på servicegraden i områdena.

Av de som bor i innerstaden är många pensionärer och många av dessa har det svårt redan idag att få det att gå ihop ekonomiskt. Vad händer med dessa om hyrorna höjs kraftigt?

Många får troligtvis flytta till utkanterna eller så får den kommunala och statliga budgeten stå för fiolerna. Bättre bemedlade kommer därefter att flytta in i de eftertraktade lägenheterna i innerstaden.

Att det troligtvis blir så nämner inte Hyresgästföreningens representanter ett enda ord om. Varför gör de inte det?

Vad händer sedan med Ystadsmodellen i och med januariöverenskommelsens marknadshyror?

Att sedan bara cirka hälften av hyresgästerna svarade på den enkät som Hyresgästföreningen så stolt hänvisar till, är ett verkligt dåligt utfall och borde därför inte ligga till grund för hyresbedömningarna.

Sedan måste jag på det bestämdaste tillbakavisa att någon som helst information om Ystadsmodellen har gått ut till hyresgästerna ifrån Hyresgästföreningen sida.

Personligen har jag inte fått någon info och ej heller har alla de som efter min insändare kontaktat mig, fått någon.

Lars Toftemar (S)

Hyresgäst, Ystad