Insändare

Insändare: Landet födde männen – havet skapade staden

Ystad Artikeln publicerades
Drönarbild
Mariakyrkan
Foto: Mark Hanlon
Drönarbild Mariakyrkan

När denna text publiceras så är valresultatet klart och vardagen åter.

Oavsett utgången vill jag rikta ett stort tack till alla er lokala politiker, som ägnat tid och engagemang åt att fundera på och ha visioner om hur vår kommun ska se ut i framtiden.

Några av framtidsfrågorna kommer att kräva insatser med stora konsekvenser inte minst för kommunens ekonomi.

Jag vill därför vädja till er att, gärna med hjälp av externa och oberoende sakkunniga, noggrant värdera olika ekonomiska alternativ/lösningar och därefter ta beslut, som har brett stöd i såväl majoritet som opposition.

Då kommer ni också att ha Ystadsborna med er.

Lycka till

Anders Evander