Insändare

Insändare: Låneskulden borde oroa kommunalrådet

Insändare Artikeln publicerades
Ystad har en orimligt stor låneskuld, anser Henrik Plantin.
Foto: Carl Johan Engvall
Ystad har en orimligt stor låneskuld, anser Henrik Plantin.

Replik på Kent Mårtenssons insändare " Moderaterna vill stoppa investeringar i välfärden" den 18 juli 2018.

När Kent Mårtensson (S) svarar på min insändare om låneskulden i Ystad väljer han att inte med en stavelse kommentera Ystads låneskuld och den framtida utvecklingen av denna. Det som var min fråga. Det var Ystads låneskuld min insändare handlade om. Men det vill kommunalrådet tydligen inte alls diskutera.

Istället väljer han att, med samma retorik som i fullmäktige, påstå att jag svartmålar, sysslar med personangrepp och vill stoppa investeringar i välfärden. Det är skrämmande att Ystads största framtida utmaning i form av vår nu snabbt växande låneskuld inte oroar kommunalrådet.

Istället väljer han att skriva om allt annat än det mitt debattinlägg faktiskt handlade om. Skånes största låneskuld som kommer att vara fördubblad om fem år. Om inget görs kommer framtida räntor bli en gökunge i den kommunala ekonomin.

Men Kent Mårtenssons debattinlägg innehöll två stora nyheter.

"Vi har infört rätten till heltid och deltid som en möjlighet". Detta har tydligen skett helt i det tysta för den enda information som lämnats är ett projekt startats upp på äldreboenden. Inga beslut genomförda. Men nu säger kommunalrådet att rätten till heltid är införd. Det är bara att gratulera alla kommunanställda. De kanske, i likhet med mig, inte kände till att rätten till heltid redan var införd i Ystad. Men nu har vi kommunalrådets ord på att så skett.

Den andra nyheten var kommunalrådets avslutningsord.

"Nu vill S och C fortsätta bygga för ännu bättre livskvalitet och välfärd för våra medborgare". Den enda slutsats som kan dras av detta uttalande är att socialdemokrater och lokala centerpartister under ledning av Eva Bramsvik Håkansson redan gjort upp om att, ifall man får tillräckligt med mandat, så bildar man en ny S+C regering i Ystad med stöd och beroende av Vänsterpartiet. För borgerliga väljare är detta mycket viktig information. En röst på lokala C är inte en röst på Centerpartiet lett av Annie Lööf utan en röst på Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Detta om man läser vad Kent Mårtensson skriver.

Vi moderater vill värna välfärden och bygga ut den men ser de framtida räntekostnaderna som ett stort hot mot kommunens ekonomi.

Kanske borde kommunalrådet och hans partikollegor  börja fundera över Ystads framtid och räntekostnaderna på låneskulden om inget görs.

Henrik Plantin (M)