Insändare

Insändare: Låt staten ta ansvaret för sjukvården

Ystad Artikeln publicerades
Foto: Tom Wall

Tack för inläggen i insändarspalten. Jag välkomnar fortsatta diskussioner med dig Malin Henriksson (L). ordförande i Ystad sjukvårdsstyrelse. Cecilia Magnusson-Svärd (S), du gör det verkligen enkelt för dig när du i vanlig ordning gör ditt inlägg till traditionell politisk retorik.

Mitt mål med insändarna är att belysa hur verkligheten exempelvis inom sjukvården kan gestalta sig. Jag hoppas naturligtvis att utmaningarna skulle komma upp till ytan och att vi skulle kunna få en förutsättningslös diskussion.

Cecilia Magnusson-Svärd riktar sin argumentation mot mig och min partitillhörighet.

Jag vill påstå att alla partier inklusive mitt eget har ett ansvar i att situationen inom sjukvården är så bekymmersam.

Ni inom socialdemokratin har själva haft ansvaret under de sista fyra åren – jag kan tyvärr inte konstatera att ni löst några av de fundamentala utmaningarna snarare har det blivit ännu mer problematiskt.

Att försöka mörka verkligheten exempelvis ekonomin är inget som hedrar något parti.

Ni är säkert medvetna om att jag också varit kritisk till hur dagens styre inledningsvis hanterade situationen. Exempelvis reagerade jag på skattehöjningen, den sanslöst stora politiska organisationen men också på hur administrationen och ledningsfunktionerna sväller på bekostnad av verksamhetens grundläggande uppdrag.

I mina insändare fokuserar jag till stor del på hur systemet fungerar med dess kostsamma, ineffektiva och komplicerade ledningsstruktur.

Mer resurser är verkligen inte den avgörande lösningen så länge man inte tar tag i hur systemet fungerar med mängden av politiska beslutsfattare och verksamhetsansvariga på olika nivåer.

Tyvärr är jag pessimistisk om regionernas förmåga att ansvara för framtidens sjukvård. Det finns alldeles för många exempel på regioner som oavsett politiskt styre inte förmår hantera ekonomin och verksamheten.

De framtida utmaningarna blir större, dyrare och mer komplexa och därmed inte lättare att hantera. Förutsättningarna i de olika regionerna är väldigt olika, vilket leder till skiftande vård i Sverige.

Medborgarna i Sverige har faktiskt en lagstadgad rätt till likvärdig vård oavsett var man bor i Sverige. Tyvärr kan de olika regionerna inte garantera detta.

Jag delar därför mitt partis tanke om att staten ska ta ansvar för och styra upp sjukvården. Det skulle öka likvärdigheten, minska den extremt stora och dyra politiska beslutsfunktionen och skapa ett rationellare nyttjande av resurserna.

Göran Göransson

KD Ystad