Insändare

Insändare: M-förvåning i hamnfrågan

Ystad Artikeln publicerades
Ystads hamn.
Foto: Sprisse Nilsson
Ystads hamn.

Med stor förvåning har jag följt Moderaternas hantering av hamnfrågan. Från att varit pådrivande och tagit initiativ i frågan kan man nu inte ta ställning med risken att hela projektet går i stöpet med stora konsekvenser som följd.

Man har under de år som projektet pågått inte vid något protokollfört möte reserverat sig eller haft något annat förslag.

Ska man ta ställning i en så här stor fråga bör man få fakta och uppgifter ifrån hamnchef och budgetchef och inte basera sin åsikt på personligt tyckande ifrån lokaltidningens insändarsida.

Blir också förvånad över hanteringen när man tänker på förre detta M-politiker som Hugo Jönsson och Sten Hagberg som var för utveckling och tillväxt och som förstod hamnens betydelse som tillväxtmotor för Ystad Kommun och dess näringsliv.

Man har alltså sagt ja till hamnutbyggnaden i kommunfullmäktige men kan nu av någon anledning inte göra det trots att det tillkommit extern finansiering i form av EU-bidrag på uppemot 250 miljoner.

I alla hamnstäder finns det hamnmotstånd. I Trelleborg finns till och med ett politiskt parti representerat i kommunfullmäktige så man kan vinna viss opinion på att uppfattas vara emot hamnutveckling men att M skulle ta den rollen förvånar mig mycket.

250 miljoner är det i särklass största EU-bidrag någon hamn i Sverige fått beviljat och massor av jobb har lagts ner på att få detta förverkligat.

Skulle vara mycket anmärkningsvärt om inte Ystads kommun tog emot denna möjlighet dessutom skulle det allvarligt skada kommunens förtroende och rykte för lång tid framöver.

En jämförelse skulle kunna vara att man vann 5 miljoner på lotto men struntade i att hämta ut vinsten.

Kevin Rasmussen

Arbetstagarrepresentant YHLAB.