Insändare

Insändare: M och SD höjer skatten och försämrar servicen till medborgarna

Ystad Artikeln publicerades
Foto: Björn Lindgren/TT

Strax efter valet i höstas, närmare bestämt i november 2018, tog regionfullmäktige i Skåne beslut om budget för år 2019.

Efter att Moderaterna och Sverigedemokraterna flera gånger sagt nej till socialdemokratiska förslag att höja skatten i syfte att förbättra tillgängligheten i sjukvården och öka servicen till medborgarna, var det helt plötsligt nödvändigt att höja skatten med 49 öre.

Nu var man inte längre i opposition, utan nu var det skarpt läge och många vallöften som skulle uppfyllas.

Skattehöjningen följdes sedan naturligtvis av ett antal olika besparingskrav. Inte ens kollektivtrafiken, som är central för Skånes utveckling klarade sig undan besparingskraven.

Förslaget från Moderaterna, som Sverigedemokraterna ställde sig bakom, var en kraftig neddragning av den busstrafik som är så viktig för landsbygdsutvecklingen.

För Ystads del handlade om försämringar av trafiken både mot öster, väster och norr. Orter som drabbas är till exempel Nybrostrand, Löderup, Snårestad och Sövestad.

Särskilt anmärkningsvärd var neddragningen av trafiken till Nybrostrand. Det är en ort som bedöms ha särskilt stor potential inom Ystads kommun.

När Nybrostrands byalag bjöd in partierna till debatt innan valet fanns en stor samstämmighet kring att antalet bussturer borde utökas, i detta instämde såväl moderaterna som Sverigedemokraterna. Varför har ni plötsligt ändrat er?

Speciellt i det här läget, när klimatutmaningarna växer, måste vi våga stå upp för miljön och satsa på kollektivtrafiken.

Kent Mårtensson (S)

Ystad