Insändare

Insändare: Mångmiljonstödet är ingen ”lottovinst”

Ystad Artikeln publicerades
Hamnen i Ystad.
Foto: Sprisse Nilsson
Hamnen i Ystad.

Moderaterna har i flera insändare från socialdemokrater anklagats för att ge otydliga signaler gällande vad man vill med hamnens fortsatta utveckling. Socialdemokraterna menar bland annat att moderaterna tackar nej till 250 miljoner kronor i EU-stöd och att det kan liknas vid att tacka nej till en garanterad lottovinst på 5 miljoner.

Onsdagen den 28 november kom ytterligare en insändare från Socialdemokraterna med rubriken ”Söndra och härska är den nya M-strategin”.

Jag kan läsa att Moderaterna vill äventyra hela kommunens framtid och ekonomiska utveckling, att lösningen på alla problem blir högerns gamla recept.

Privatisering, sen kommer privatiseringarna att följa varandra, Ystads Saltsjöbad, Ystad energibolag, Ystadbostäder och så vidare för att avslutas med frågan är om det kommer finnas en enda kommunalt ägd och driven skola kvar i den här kommunen när moderaternas katastrofkapitalistiska agenda implementerats.

Plötsligt kopplar man samman hamnfrågan med kommunens skolor.

Argumenten som framförs av Socialdemokraterna är färgade av känslor och allmänt tyckande. Det är inte lätt att följa logiken och det är inte en argumentation som för den stora och svåra hamnfrågan framåt.

Moderaterna vill hellre ha en diskussion där man utgår från sakliga argument, för och emot, och som hjälper oss att fatta rationella beslut hållbara för framtiden.

Hamninvesteringen kommer att påverka kommunens övriga bolag. Men inte på det sätt socialdemokraterna låter påskina.

Välfärdsinvesteringarna kan komma att påverkas genom att kommunen gör stora investeringarna i hamnen. Det är sakliga argument som självklart ska finnas med i en konsekvensanalys till ett beslutsunderlag.

Hamnfrågan handlar om en mycket stor investering, finansierad med ytterligare 700 miljoner kronor i lån vad avser den första etappen för en redan hårt skuldtyngd kommun.

Frågan är både komplex och förenad med stora risker och konsekvenser för kommunens framtida utveckling. Det är inte en fråga som ska beslutas i hast med känslomässiga argument och osäkra kalkyler som grund. Att få ett EU-stöd på 250 miljoner genom att själv behöva låna 700 miljoner, är inte att likställa med en ”lottovinst”.

Sådana beslut måste föregås av sakliga diskussioner och överväganden där kända risker måste analyseras, värderas och ställas mot de fördelar investeringen innebär.

Det kräver också en öppen attityd och diskussion mellan de olika politiska lägren, något vi moderater länge strävat efter men inte sett något intresse av från de styrande inom Socialdemokraterna och Centern. Med en annan attityd från dem kanske vi redan hade varit i hamn.

Kristina Bendz (M)