Insändare

Insändare: (M)assiv kapitalförstöring av Simrishamns anläggningar

Simrishamn Artikeln publicerades
Peder Mörcks väg i Simrishamn.
Foto: Thorsten Persson
Peder Mörcks väg i Simrishamn.

Simrishamns kommun äger betydande anläggningstillgångar i form av fastigheter, hamnar, gator och belysning, parker och planteringar. Allt kräver underhåll.

Under förra mandatperioden under socialdemokratisk ledning satsade kommunen över 100 miljoner kronor för att förbättra underhållet på våra anläggningar. Moderaterna röstade emot.

Fullmäktige har beslutat att underhållsplaner ska utarbetas och medel avsättas för årligt underhåll i enlighet med dessa planer.

En enig samhällsbyggnadsnämnd har lagt fram förslag till underhållsplaner för kommunfullmäktiges ställningstagande.

Vid sitt sammanträde 8 maj återremitterade kommunstyrelsens allianspartier med stöd av Sverigedemokraterna underhållsplanen för gator och vägar, vilket innebär en stor risk för betydande kapitalförstöring 2019.

I ett uttalande i YA dagen efter säger kommunalrådet; ”I grunden är vi ganska eniga, men vi är för att ha en långsiktig ekonomisk planering,” Hon tillägger att vi är ”mitt i ett budgetår.”

Det enda som är korrekt är det sistnämnda!

Uttalandet görs dagen efter att kommunstyrelsen under kommunalrådets ledning på ett i det närmaste förödmjukande sätt kört över sin egen alliansordförande och sina egna ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden.

Det görs sex månader efter att den samlade oppositionens budgetförslag som tagit höjd för underhållsinvesteringarna röstats ner av alliansen med stöd av Sverigedemokraterna.

Det görs tre månader efter att samhällsbyggnadsnämndens ordförande i fullmäktigedebatten om tilläggsbudgeten försökt lyfta frågan om investeringarna. Han blev då tillsagd av fullmäktiges ordförande efter anmärkningar från den moderata bänken att hålla sig till driftsfrågor.

Alliansen har inte presenterat någon samlad investeringsbudget för 2019. Detta trots att fullmäktige beslutat att underhållsplaner ska tas fram och finansieras så att kapitalförstöring kan undvikas.

Moderaterna säger en sak och gör motsatsen, oftast med stöd av Sverigedemokraterna.

Ett oskickligt agerande, en felaktig återremiss, bristande förmåga att se till värdet av kommunens anläggningstillgångar riskerar att leda till en omfattande kapitalförstöring som enbart under 2019 kan komma att uppgå till dryga 20 miljoner kronor.

Pia Ingvarsson

Oppositionsråd (S)

Lars Johansson

2:e vice ordförande SBN