Insändare

Insändare: Miljardskuldsättning inte värd att diskutera?

Ystad Artikeln publicerades
flygfoto över hamnen i ystad
Foto: Sprisse Nilsson
flygfoto över hamnen i ystad

För den som anser att Ystads medborgare inte ska skuldsättas med miljardbelopp för utbyggnad av hamnen rekommenderar vi starkt att se på webbsändningen av debatten i kommunfullmäktige den 16 augusti i år, cirka tre timmar in i mötet.

På frågan varför styrgruppen, kommunstyrelsens arbetsutskott, för hamnprojektet som tillsattes 2017 inte kallats till möte under ett helt år gav Kent Mårtensson (S) svaret att det inte funnits något att diskutera. Det var tydligt att Socialdemokraterna och Centern ansåg det onödigt att en skuldsättning av skattebetalarna med miljardbelopp inte var värt att diskutera.

Redan i augusti 2017 avslogs en motion från Moderaterna och Liberalerna om att en särskild parlamentarisk grupp skulle hantera finansieringsfrågan. S och C hänvisade till att finansieringsfrågan skulle hanteras av styrgruppen.

I senaste fullmäktigedebatten framgick tydligt att företrädare för S och C endast förordar en lånelösning där de miljoner, som de kommunala bolagen årligen levererar till den kommunala driften, de närmsta tio åren ska användas till att täcka det underskott som uppstår i hamnbolaget på grund av hamnutbyggnaden. Dessa ”saknade” miljoner får då istället tas ut som höjd skatt eller neddragningar i den kommunala servicen.

Efter att Moderaterna satt ned foten i hamnfrågan, efter att ha lyssnat på vad de flesta Ystadbor anser, meddelade S och C att de också gör tillfälligt uppehåll i hamnprojektet. För att efter valet för första gången ta en diskussion med oss andra partier.

Självklart hälsar vi med glädje att S och C nu är beredda att föra diskussioner och påstår sig vilja ha en bred parlamentarisk enighet. Men på vilka villkor?

Dock stoppar man inte upphandlingen. Detta kan bara tolkas på ett sätt. Vinner Socialdemokatena och Centern valet tänker man fortsätta på inslagen väg. Att ta in utomstående investerare är ointressant. Detta antagande stöds av en mängd insändare från företrädare för S och C.

Styret vill absolut inte ha hamnfrågan som en valfråga. Därför gör de utspelet om ett tillfälligt stopp, men fortsatt upphandling. Eftersom upphandlingen rullar på så är det inget stopp.

Moderaterna anser att hamnen ska flyttas ut och att "Hamnstadsprojektet" ska genomföras, men att det är omöjligt att hamnutbyggnaden finansieras enbart med att medborgarna skuldsätts med nya miljardbelopp.

Kristina Bendz (M)

Henrik Plantin (M)