Insändare

Insändare: Misskreditering av vår verksamhet

Borrby Artikeln publicerades

Med anledning av sista tidens skriverier i tidningar och på nätet känner vi som övrig personal på Capio Novakliniken Borrby att vi måste få höras och ges utrymme.

Oavsett vilken huvudman (i dagsläget Capio) vi har så är vi en grupp yrkeskategorier som med stolthet går till vårt arbete varje dag och vi arbetar för att göra det bästa för er patienter.

Jämfört med många vårdcentraler har vi en hög tillgänglighet.

Inom vården måste vi hela tiden prioritera vad och hur vi gör mest nytta. Framförallt ska vi inte skada och i och med det är det av stor vikt med medicinsk säkerhet.

Doktor Andrén Sandberg har i olika medier framfört sin version av anledningen till att hans kontrakt som läkare på vårdcentralen är uppsagt.

Hans kritik mot Capios sätt att ge riktlinjer och stöd i hur patientarbetet ska skötas delar vi inte. (Att en sedan kan ha olika åsikter vad gäller vinster i välfärden är en annan sak.)

Grunden till uppsägningen är en annan och med respekt för doktor Andrén Sandberg och vår verksamhet redovisar vi inte detta.

Den uppståndelse och oro som skapats på grund av insändare och artiklar beklagar vi djupt. Just nu är det nog vi i personalstyrkan på vårdcentralen som får lida mest av den misskreditering av vår verksamhet som sprids.

Vi har förståelse för att patienter sörjer att inte kunna fortsätta träffa en läkare de kommer bra överens med. Vi arbetar naturligtvis för att få så stor kontinuitet som möjligt då detta är mycket viktigt.

Vi hoppas att känslor och agerande runt doktor Andrén Sandbergs uppsagda kontrakt lägger sig och att vi får möjlighet att fortsätta och ytterligare förbättra vårt arbete med våra patienter. Vi trivs på vår vårdcentral och vill att ni ska känna er välkomna.

Personal på Capio-Novakliniken Borrby genom

doktor Hanna Dahl